Morten Dæhlen ny senterleder for storsatsing ved Universitetet i Oslo

Universitetsstyrets ansettelsesutvalg har ansatt Morten Dæhlen som senterleder for nytt forskningssenter ved Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet ved Universitetet i Oslo: dScience – senter for data- og beregningsvitenskap.

Mann holder på et gjerde og ser i kamera.

Avtroppende dekan Morten Dæhlen. Foto: Martine Ruud/UiO.

– Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på arbeidet med å etablere og utvikle dScience. Samtidig som dette er en interessant lederjobb, ser jeg også frem til å arbeide tettere på viktige faglige problemstillinger, enn det jeg har gjort de siste årene. Jeg har også lært mye i jobben som dekan og instituttleder som jeg tar med meg inn i arbeidet med dScience, sier Dæhlen, som mener tiden er moden for at UiO og Norge hevder seg internasjonalt på fagområdet: 

– Beregningsvitenskap  og «data science» har lenge vært en stor forskningsaktivitet ved Universitetet i Oslo. Veksten på disse områdene er fortsatt stor og behovet for å forstå og bruke data i forskningen, forvaltning og næringsutvikling øker kraftig. 

Morten Dæhlen (61) er professor i informatikk innen numerisk analyse og geometrisk modellering. Dæhlen kommer fra åtte år i stillingen som dekan for Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet. Tidligere har Dæhlen vært instituttleder ved Institutt for informatikk og hatt lederjobber i SINTEF, Norges forskningsråd og Simula Research Laboratory AS. Han tiltrer som senterleder 1. januar 2021.

Påtroppende dekan Solveig Kristensen er fornøyd med ansettelsen i Universitetsstyret ansettelsesutvalg.
 
– Med Morten Dæhlen får dScience en erfaren leder med et stort internasjonalt og nasjonalt nettverk. Dæhlen har god faglig innsikt på området og en avgjørende tverrfaglig tilnærming. Han er dessuten en fremragende fagpolitisk og strategisk leder, som vi er sikker på vil innfri de ambisjonene Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet og UiO har for det nye forskningssenteret, sier Kristensen som sammen med 200 forskere fra mer enn 40 forskningsmiljøer, på tvers av institutter og fakulteter, har deltatt i planleggingen av dScience.

Om dSciencelogo

Det nye senteret etableres januar 2021 med formål å samle forskningsmiljøer for data science og beregningsorientert vitenskap på tvers av fagområder og institutter, for å styrke UiOs vitenskapelige posisjon og posisjonere Norge på den internasjonale arena innen fagområdet. 

Gjennom grunnleggende langsiktig forskning i tett samarbeid med næringsliv og offentlig sektor skal senteret bidra til utdanning av morgendagens arbeidsstyrke og utvikling av det generelle kunnskapsgrunnlaget for å skape nye, lønnsomme arbeidsplasser. Senteret skal skape nye arenaer for samhandling og utvikle samarbeid på tvers av fag og disipliner, og mellom akademia, næringsliv og offentlig sektor. 

dScience vil tilhøre Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet og vil fra oppstarten være lokalisert med aktiviteter og lokaler ved Georg Morgenstiernes hus på Blindern og i Forskningsparken.

Les mer:

Publisert 3. des. 2020 09:01