English version of this page

Fakultetsstyrevalg – nominer kandidater

Det skal velges nye representanter for fakultetsstyret. Fram til 20. oktober kan du nominere kandidater.

I høstens valg skal representanter for fast vitenskapelig ansatte, midlertidig vitenskapelig ansatte og teknisk/administrativt ansatte velges. I tillegg til valg av representanter, skal det også velges varamedlemmer til disse gruppene. Studenter velger studentrepresentanter i eget valg i høst. Representanter for studenter og midlertidig vitenskapelige ansatte sitter ett år. Resten av representantene blir sittende i fakultetsstyret fra 1. januar 2021 til 31. desember 2024. 

Dekan og prodekan har allerede blitt valgt inn, og de eksterne representantene oppnevnes ved et senere tidspunkt. 

Hvem kan nominere kandidater?

Ansatte i minst halv stilling ved fakultetet og professor II har stemmerett og kan dermed også nominere kandidater. Studenter som er registrert ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har stemme- og nomineringsrett. 

Av Ida Marie Bjørknes Gaarder
Publisert 28. sep. 2020 15:02 - Sist endra 30. aug. 2021 14:42