English version of this page

Informasjon til studenter ved Farmasøytisk institutt om koronavirus (coronavirus/covid-19)

Informasjon til farmasistudenter om koronavirus (coronavirus/covid-19). Oppdatert 24. mars, kl 11.18.

Instituttadministrasjonen innfører hjemmekontor i perioden frem til 14. april. Vi vil alle være tilgjengelige i normalarbeidstiden som om vi satt på våre kontorer, bortsett fra den fysiske tilstedeværelsen. Ta kontakt på studieinfo@farmasi.uio.no så vil dere få studieveiledning og svar på spørsmål.

Studentene oppfordres for øvrig til å følge med i Canvas og på UiOs nettsider for oppdatert informasjon om undervisning.

 

Praksisstudentene kan vende tilbake til praksis senest mandag 23. mars.

Smitteverntiltak og avvikling av praksisperioden er avklart og praksisstudentene kan vende tilbake til praksisstedet innen 23. mars. Studentene oppfordres til å holde seg til kun ett apotek. Dersom de jobber vakter i andre apotek enn praksisapoteket anbefales de å slutte med det. Dette er for å unngå at en student som jobber et eller flere steder i tillegg til praksis, og som eventuelt får påvist smitte, kan føre til karantene på mer enn ett apotek.

Hvis praksisstedet ønsker å ha dem delvis i vanlig jobb (helger, kveld eller liknende), i tillegg til den øremerkede praksistiden, kan det være en bra ordning. Dette bør da være lønnet.

Vi ber studentene om å ta kontakt med oss hvis de kommer i karantene. Apoteket skal også opplyses om slike tiltak.

VIKTIG! Både universitetet og praksisapoteket MÅ informeres hvis du blir smittet.

Praksisstudentene, veiledere og praksisstedene er orientert om dette.

 

Forenklet avvikling av mastereksamen

Farmasøytisk institutt har fått innvilget forenklet avvikling av mastereksamen for å imøtekomme samfunnets behov for provisorfarmasøyter. Forenklingen av mastereksamen innebærer at muntlig høring bortfaller og at vurderingen vil utelukkende baseres på den skriftlige oppgaven. Dette gjelder på alle mastergradseksamener som avholdes fra og med i dag og ut 2020.  Masterstudentene som blir omfattet av dette er orientert om endringen.

 

Masterstudenter oppfordres på det sterkeste til å følge oppsatt plan og frist for innlevering av masteroppgaven slik at de raskest mulig kan bidra som autorisert provisorfarmasøyt.

Det vil fortsatt være mulig å søke instituttet om utsatt frist dersom man er syk eller om man er sterkt rammet av coronasituasjonen* og derfor ikke har mulighet for å ferdigstille masteroppgaven innen planlagt frist. Søknad sendes til studieinfo@farmasi.uio.no. Det vil bli foretatt en individuell vurdering.

* dette gjelder ikke dersom man har valgt å jobbe istedenfor å fullføre masteroppgaven etter oppsatt plan.

 

Publisert 4. mars 2020 09:46 - Sist endra 24. mars 2020 11:18