Mattekrav stopper ikke søkerne

Årets søkertall til studier i Samordna opptak er klare fredag 24. april. Flere enn noen gang før søker seg til UiO, og 3058 søkere har et program ved MN-fakultetet på toppen av sin ønskeliste. Fakultetet har innført krav om R2-matematikk for en stor del av sine grunnstudier, men søkerne lar seg ikke skremme.

campus, grønt, studenter, studerer it

Studiene ved Institutt for informatikk får 13% flere søkere enn i fjor. Foto: Jarli&Jordan/UiO

- Kvalitet er varemerket til de tradisjonsrike realfagsprogrammene ved UiO, og vi sørger samtidig for å være fremoverlente når vi inkluderer programmering for førsteårsstudenter, sier dekan Morten Dæhlen, som også peker på at vi treffer med våre nye og innovative programmer som Honours, Data science og Fornybare energisystemer.

Biovitenskap er realfagsstudiet i Norge med flest enkeltsøkere

UiO har det mest populære studieprogrammet innen realfag målt i antall enkeltsøkere. Der troner bachelorprogrammet i biovitenskap med hele 191 førstevalgsøkere. Biovitenskap får 25 prosent flere førstevalgsøkere sammenlignet med i fjor, på tross av at studiet nylig har innført krav om R2-matte, den antatt tøffeste matematikken på videregående.

- Vi har valgt å kreve R2 fordi moderne biologi i økende grad baserer seg på store mengder kvantitative data hvor statistikk, dataanalyser og modellering er nødvendig, sier instituttleder Rein Aasland. Han understreker at kvaliteten på studieprogrammet skal være meget høyt, og trekker fram at studentene får begynne med programmering knyttet til biologi allerede i første semester.

Honours-programmet er enda mer populært enn i fjor

Det aller trangeste nåløyet blant landets realfagsstudier er også å finne ved UiO: Honours-programmet i realfag hadde 7,3 søkere per studieplass da det var nytt i fjor. I år får prestisjestudiet hele 9,8 søkere per studieplass, og kan forvente en skyhøy poenggrense også i år.

Teknologi øker

1855 av førstevalgsøkerne våre ønsker seg til Institutt for informatikk ved UiO, og informatikkprogrammene har totalt 13 prosent flere søkere i år enn i fjor. Den nye årsenheten i informatikk viste seg å være en hit da den ble lansert i fjor, og UiO har nå doblet antall plasser på programmet. Likevel har studiet over 5 førsteprioriteringssøkere per studieplass. Bachelorprogrammet i informatikk: digital økonomi og ledelse har 4,9 søkere per plass, men også studiene i programmering, i robotikk og i språkteknologi har en oppgang når det gjelder antall søkere.

Informasjonssikkerhet blir eget masterprogram

Informatikk lanserer i år to nye masterprogram som begge markerer seg. Master i informasjonssikkerhet får 140 førstevalgsøkere, mens det nye masterprogrammet i digital økonomi og ledelse får et trangt nåløye: 106 førstevalgsøkere skal slåss om bare 20 plasser (5,3 søkere per plass).

Mastere med krutt i

Flere av masterprogrammene i realfag lykkes også meget godt med å tiltrekke seg studenter.

Det er ikke mange masterprogrammer som kan slå i bordet med over 16 førsteprioriteringssøkere per studieplass, men det får master i fornybare energisystemer, som har 163 søkere og bare 10 plasser. Også det mattetunge masterstudiet i Data science blir vanskelig å komme inn på med 9,4 førsteprioriteringssøkere per plass.

Fornybare energisystemer attraktivt for mange

Masterprogrammet i Computational science er åpent for søkere fra alle MNs bachelorprogrammer, og har 125 søkere på 44 plasser.  Masterprogrammene i biovitenskap og kjemi har godt over 3 søkere per plass. Hele 355 søkere har master i biovitenskap på topp.

Entreprenørskaps-masteren ved UiO har en kraftig framgang med 74 prosent flere søkere enn i fjor. Hele 276 søkere ønsker seg denne innovasjonsorienterte utdanningen.

 

Søkertall for MNs grunnstudier 2020

Oversikt over søkertall ved UiO realfag og teknologi

Av Anna Valberg
Publisert 24. apr. 2020 09:16 - Sist endra 24. apr. 2020 16:03