English version of this page

11 forskningsprosjekter fikk tildelt KD-stillinger knyttet til fakultetets bærekraftsatsing

Av totalt 75 søknader kom 11 gjennom nåløyet. Denne viktige satsingen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet skal bidra til en bærekraftig utvikling av fremtidens samfunn.

Illustrasjon av FNs bærekraftsmål.

Illustrasjon: Colourbox.com.

I høst lanserte fakultetet en strategisk satsing mot bærekraftrelevante forskningsprosjekter. Med støtte fra instituttledere og fakultetsstyret ble halvparten av fakultetets frie forskningsstillinger (KD-stillinger) allokert til denne satsingen. Dette utgjorde i alt 23 stillinger til ph.d.- og postdoktorstillinger. 

Hvert prosjekt kunne søke om fra én til fire ph.d.- og postdoktorstillinger, og fakultetet ønsket en relativt jevn fordeling av større og mindre prosjekter. I tillegg besluttet fakultetet å bidra med driftsmidler på inntil 150 KNOK per stipendiat per år til eksperimentelle og/eller feltbaserte prosjekter. Det ble ikke lagt føringer på hvilke bærekraftsmål søknadene måtte være relatert til annet enn at de måtte være en naturlig del av fakultetets virksomhet.

11 forskingsprosjekter får tildelt KD-stillinger

Ved søknadsfristens utløp 20. november 2021 hadde fakultetet mottatt 75 søknader til i alt 132 stillinger. 11 av disse forskningsprosjekter er plukket ut til å få støtte fra 2022. Hovedkriterier for utvelgelsen har vært vitenskapelig kvalitet, både på prosjekt og prosjektsøker, samtidig som fakultetet har ønsket å finansiere prosjekter som er reelt bærekraftrelevante i den forstand at de vil, om de lykkes, frembringe kunnskap som vil kunne bidra til en bærekraftig utvikling av fremtidens samfunn. I tillegg ønsket fakultetet å bidra til å støtte prosjekter som fremstår som en lovende start på større koordinerte samarbeidsprosjekter, gjerne ledet av yngre forskere. 

Disse forskningsprosjektene får tildeling av KD-stillinger for bærekraftprosjekter i 2022:

 • Anthropogenic effects on forest biodiversity and ecosystem processes. Håvard Kauserud et al. (IBV/NHM)
 • BEE-DIVERSE: Averting an Insect Apocalypse by integrating functional eclogy with genome-wide biodiversity estimates. Baastian Star et al. (IBV/NINA) 
 • CO2Basalt: Flow and mineral sequestration of carbon dioxide in basalts offshore Norway. Francois Renard et al. (Njord/Geo/FI)
 • Coastal Ecosystem Dynamics under anthropogenic pressures. Alexander Eiler et al. (IBV/Met/IFI)
 • Computational modelling and machine learning for applications in hydropower. Kent-Andre Mardal et al. (MI/NTNU/Shyft/Statkraft)
 • Klimabarometer for Oslofjorden. Einar Broch Johnsen et al. (IFI/MI)
 • Kritisk tenkning og bærekraftig utvikling i undervisningen. Eldri Scheie et al. (NFS/Oxford)
 • Regulation of lipid droplet dynamics - a new approach in the combat against Alzheimer’s disease. Cecilie Morland et al. (FAI/MED)
 • Understanding climate transitions and limits to sustainability in the Arctic (ACT-Pilot). Trude Storelvmo et al. (Geo).
 • Photo-, electro-, and thermocatalytic conversion of CO2 into building blocks for sustainable chemicals (PET CAT). Stian Svelle et al. (SMN/KI)
 • Sustainable renewable energy systems and climaterisk (TIRELESS). Marianne Zeyringer et al. (ITS/MI/Geo)

– Forskningsprosjektene vi har valgt ut er svært gode prosjekter og vi er spente på hvilke resultater de vil komme frem til, sier forskningsdekan Bjørn Jamtveit. Mange søknader holdt svært høy kvalitet. Listen inkluderer både SFF-, ERC-, og Fellesløft-finalister, samt søkere med 6’ere fra FRIPRO søknader, forteller han videre.

Ny sjanse høsten 2022

– Bærekraftsatsingen vil følges opp med ny tildeling av KD-stillinger høsten 2022, og vi i  fakultetsledelsen regner med at flere som nesten nådde opp denne gangen vil kunne støttes til neste år, forteller Jamtveit.

Gjennom denne prosessen har fakultetet fått en god oversikt over bærekraftrelevant forskning ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og har også identifisert flere svært lovende prosjekter som det ikke var ressurser til å støtte i denne omgangen. 

I tillegg planlegges det for å organisere et bærekraftseminar i løpet av vårsemester 2022. Dette skal være en arena hvor både de som har fått og de som ikke har fått KD-stillinger kan møtes for å diskutere fag og strategier, inkludert fakultetets rolle i Universitetet i Oslos klima og miljøstrategi og i planene rundt Oslo Science City

Publisert 15. des. 2021 21:40 - Sist endra 15. des. 2021 21:47