Arendalsuka: Forskningstokt – Livet i havet og endringer av det marine miljø

Universitetet i Oslo inviterer til forskningstokt med forskningsfartøyet Trygve Braarud! To ganger daglig tar vi med inntil 15 personer per tur på oppdagelsesferd i fjorden.

 Forskningsfartøyet Trygve Braarud

Foto: Bjarne Røsjø

Vi driver omfattende forskning og registrering i Oslofjorden; av vannmiljøet og organismer i havet, fra virus, bakterier og planteplankton til bunndyr, fisk og sel. Her arbeider vi også med å forstå effekter av klimaendringer og miljøgifter på naturen.

To ganger daglig tar vi med inntil 15 personer per tur på oppdagelsesferd i fjorden utenfor Arendal, sammen med Norges fremste forskere på dette fagfeltet. Her får du være med på å ta prøver av plankton i sjøvannet, og vi undersøker miljøtilstanden og endringer av mangfoldet. Vi viser hvordan mikroplast ser ut og hvor det finnes, hvilke giftige alger som er til stede, og hvordan det står til med dyreplanktonet. 

Forskerne Ketil Hylland, Stein Fredriksen og Elisabeth Lundsør er med på toktene, og vi får også besøk av Stein Kaartvedt og Josefin Titelman.

Meld meg på!

Mellom toktene vil fartøyet ligge til kai, og publikum kan komme ombord for kort omvisning av utstyr til prøvetaking og prøver, og for å møte og diskutere med våre forskere.

Emneord: Havforskning, mikroplast, planteplankton
Publisert 2. juli 2019 13:37 - Sist endra 2. sep. 2019 15:01