Skagerrak-Kattegat-Oslofjorden – Kunnskapsutvikling for et friskt og produktivt havområde

Oslofjorden og Skagerrak er et unikt havområde som må utvikles og forvaltes på bærekraftig og best mulig måte. Et nytt samarbeid innen utdanning og forskning vil sikre det biologiske mangfoldet og miljøet i havområdet, samt næringsutvikling basert på ny kunnskap. 

Velkommen til kickoff for samarbeidet!

Skagerrakkysten

Foto: Colourbox.com

Vi presenterer en av landets viktigste satsinger innen forskning, utdanning og innovasjon frem mot 2030.

Rapporten som ligger til grunn for satsingen er utarbeidet av representanter fra Universitetet i Oslo (UiO), Universitetet i Agder (UiA), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Havforskningsinstituttet (HI), Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Meteorologisk institutt (MET). Les rapporten "Skagerrak-Kattegat-Oslofjorden – Kunnskapsutvikling for et friskt og produktivt havområde", den vil også bli utdelt på arrangementet.

Frokost fra kl. 08:00.

Program fra kl. 08:30:

Velkommen til UiA-teltet

 • Hans Kjetil Lysgård, viserektor for forskning UiA
 • Kristin Vinje, visedekan UiO (møteleder)

Åpning

 • Sunniva Whittaker, rektor UiA
 • Svein Stølen, rektor UiO
 • Sissel Rogne, direktør HI

Presentasjon av rapporten Skagerrak-Kattegat-Oslofjorden: Kunnskapsutvikling for et frisk og produktivt havområde

 • Nils Chr. Stenseth, professor UiO/UiA og leder av utvalget bak rapporten

Et viktig havområde:

 • Skagerrak-Kattegat-Oslofjorden: Havområdet der folk bor  ved Svein Harberg, Stortingsrepresentant (H)
 • Havforskningsinstituttet satsning på kystsoneforskning/-forvaltning og blå kompetanse  ved Sissel Rogne, direktør HI
 • NIVA – fra forskning til forvaltningsløsninger for kysten ved Christopher Harman, forskningsdirektør NIVA

Et utvalg prosjekter:

 • Torsk og forurensning gjennom et halvt århundre ved Kotaro Ono, forsker HI
 • Koplingen biologi, oceanografi og data-science ved Halvor Knutsen, professor UiA og HI og Kai Håkon Christensen, professor MET
 • Fra land til hav: endringer i Skageraak de siste 30 år ved Helene Frigstad, forsker NIVA
 • Om økosystem-genomikk og data science ved Kjetill Sigurd Jakobsen, professor UiO

Panelsamtale:  Skagerrak-Kattegat-Oslofjorden – Hva forventer vi av en felles satsing på forskning, utdanning og innovasjon i og for dette havområdet?

 • Svein Harberg 
 • Christopher Harman 
 • Sissel Rogne 
 • Sunniva Whittaker 
 • Øystein Johnsen, prorektor NMBU
 • Lars Anders Breivik, forskningsdirektør MET
 • Morten Dæhlen, dekan UiO

Avsluttende kommentar ved utvalgsleder

 • Nils Chr. Stenseth

Medvirkende:

Nils Chr. Stenseth, Professor, UiO/UiA
Sissel Rogne, Direktør, Havforskningsinstituttet
Morten Dæhlen, Dekan, UiO
Svein Harberg, Stortingsrepresentant, Høyre
Kotaro Ono, Postdoktor, HI, UiA/CCR, UiO/CEES
Halvor Knutsen, Professor, UiA/CCR, HI
Kai Håkon Christensen, Professor, Meteorologisk institutt
Kjetill Sigurd Jakobsen, Professor, UiO
Sunniva Whittaker, Rektor, UiA
Kristin Vinje, Visedekan, UiO
Øystein Johnsen, Prorektor, NMBU
Lars-Anders Breivik, Forskningsdirektør, Meteorologisk institutt
Christopher Harman, Forskningsdirektør, NIVA
Helene Frigstad, Forsker, NIVA

Kontaktperson:

Merethe Alm, kommunikasjonsrådgiver ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, 95069432, merethe.alm@mn.uio.no

 

Emneord: Arendalsuka, Havforskning
Publisert 28. juni 2019 15:21 - Sist endra 12. aug. 2019 09:49