Arendalsuka: Bærekraftsmålene – 17 stemmer for framtiden

Vi gir deg vitenskapsformidling på sitt beste når UiO og Akademiet for yngre forskere (AYF) samler et lag av forskere til bærekraftsstafett.

Ikoner for de 17 bærekraftsmålene

Grafikk: Arendalsuka/FN

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. De ambisiøse målene krever betydelig innsats globalt, og for å nå dem er vi helt avhengig av samarbeid – på tvers av institusjoner, fagområder og generasjoner. Derfor har vi samlet et lag av unge forskere fra et bredt lag av institusjoner til stafetten. Oppgaven vi har gitt dem: Fortell en kort historie – 4 minutter – om forskning som bidrar til å løse/belyse ditt bærekraftsmål.

Fokus er god formidling. Det er nøkkelen til å ta forskningen vår ut i verden. Vi er derfor spesielt fornøyd med å ha med oss fire studenter fra emnet formidlings- og vitenskapsjournalistikk ved UiO: Realfag og teknologi, MNKOM. Noen nestorer og andre samfunnsaktører har vi også fått plass til på laget.

Sytten mål, sytten forskere. Samlet gir vi en smakebit på litt av den innsatsen som tilsammen utgjør Norges bidrag til en mer bærekraftig verden.

#1 Utrydde fattigdom
Sissel Aarak, SOS Barnebyer

#2 Utrydde sult
Morten Dæhlen, Universitetet i Oslo (UiO)

#3 God helse
Jan Magnus Aronsen, UiO/AYF

#4 God utdanning
Mari Elken, Nordisk institutt for innovasjon, forskning og udanning (NIFU)/AYF

#5 Likestilling mellom kjønnene
Solfrid Bratland-Stranda, Universitetet i Sørøst-Norge (USN)/AYF

#7 Ren energi for alle
Vebjørn Bakken, UiO: Energi

#8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Veronica Danielsen, UiO/MNKOM (Emnet Formidling og vitenskapsjournalistikk, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet)

#10 Mindre ulikhet
Åsmund H. Eikenes, UiO/AYF

#11 Bærekraftige byer og samfunn
Marthe Engedahl, UNICEF

#12 Ansvarlig forbruk og produksjon
Emma Eriksen, UiO/MNKOM

#15 Liv på land
Ingeborg Palm Helland, Norsk institutt for naturforskning (NINA)/AYF

#16 Fred og rettferdighet
Sofie Høgestøl, UiO/AYF

#17 Samarbeid for å nå målene
Nils Chr. Stenseth, UiO

 

Emneord: Arendalsuka, bærekraftsmålene, bærekraft, miljø, Forskningsformidling, forskning
Publisert 3. juli 2019 13:14 - Sist endra 8. aug. 2019 13:42