Birkelandjubileet 13. juni

Aurora Polaris: Da nordlyset ble begripelig

Tirsdag 13. juni kl. 19.00 åpner Teknisk museum en utstilling om hvordan Kristian Birkeland, Carl Størmer og andre forskere på begynnelsen av 1900-tallet gjorde nordlyset forståelig ved hjelp av kameraer, kunstige verdensrom og matematiske modeller.

Banner med Birkeland og nordlys

Program ved åpning
Velkommen ved Hans Weinberger, museumsdirektør, Teknisk museum
Om Aurora Polaris: Da nordlyset ble begripelig ved Thale Sørlie, kurator og fotoarkivar, Teknisk museum
Vi flyr instrumenter rett gjennom nordlyset ved Wojciech J. Miloch, leder av 4DSpace Strategic Research Initiative ved Fysisk institutt, UiO
Skyvelære ved billedkunstner Ellen Røed

Morten Dæhlen, dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO, åpner utstillingen.

Enkel servering og gratis inngang.
Ingen påmelding kreves, men av hensyn til serveringen setter vi pris på om du melder om du vil komme på Facebook eller til post@tekniskmuseum.no
 

Om utstillingen
I 1896 startet Birkeland med eksperimenter i laboratoriet. Ved hjelp av en magnetisert kule som ble bestrålt med katodestråler i et kunstig verdensrom skapte han lysende ringer som lignet nordlyset. Inspirert av Birkeland dro Størmer vinteren 1910 til Bossekop med et nyutviklet kamera. Resultatet av ekspedisjonen var de første fotografiene av nordlyset egnet for matematiske beregninger.

Gjennom disse eksperimentene og observasjonene bidro Birkeland og Størmer til å gjøre nordlyset både begripelig og forankret i matematiske og vitenskapelige modeller.

Gjennom kunstverk, vitenskapshistoriske gjenstander, fotografier og interaktive installasjoner formidler utstillingen forskningshistorien, men forsøker også å skape en opplevelse av det uhåndgripelige og overveldende ved nordlyset. Opplevelser som treffer i magen i stedet for hodet.

Teknisk museum om utstillingen. 
 

Emneord: Aurora Polaris, nordlys, utstilling, Kristian Birkeland, Carl Størmer
Publisert 10. mars 2017 15:09 - Sist endra 27. okt. 2017 13:09