English version of this page

The Science of Fiction: Ex Machina

Velkommen til filmvisning av kritikerroste Ex Machina og foredrag om engstelse for den kvinnelige roboten og hvordan denne filmen henger sammen med oldtidens mytologier og religion. Få med deg det første Science of Fiction-arrangementet.

robot i korridor

Foto: Ex Machina/ Universal Pictures International.

The Science of Fiction er et nystartet konsept i samarbeid mellom Cinemateket og Universitetet i Oslo, som gjennom foredrag og samtale tar opp den vitenskapelige og filosofiske verdien i en utvalgt film før den vises. Den første oppsetningen er fjorårets kritikerroste film Ex Machina, som viderefører en lang filmatisk arv rundt engstelsen for den kvinnelige roboten, som først skildret i Fritz Lang’s Metropolis (1927), og senere også tatt opp i blant annet Star Trek-universet.

Foredragsholder Charles Melvin Ess vil trekke tråder til vitenskapskritikk, som i Mary Shelley’s Frankenstein, samt demoniseringen av kvinnen, kroppen og seksualiteten, som så ofte går igjen i oldtidens mytologier og religion. Ess er professor ved Universitetet i Oslo og fordyper seg i skjæringspunktet mellom filosofi, datateknologi og etikk. Han har vist stor interesse for tematikken som tas opp i Ex Machina, noe han blant annet viser i sin publikasjon fra samme år, What’s Love Got to Do with It? Robots, sexuality, and the arts of being human. Foredraget holdes på engelsk. 

Billetter

Science of Fiction er en del av Cinematekets program, og er åpent for alle.

Billetter kjøpes på Cinemateket. Billettprisene er kr 50,- for medlemmer av Cinemateket, kr 80,- for andre. Alle kan bli medlemmer, det koster kr 100,- for 6 måneder, og ordnes der og da.

Publisert 26. sep. 2016 12:09 - Sist endra 10. okt. 2016 09:39