Studentarrangementer - Side 19

Tid og stad: 3. juni 2019 09:0010:30, Rom 450, Gydas vei 8

Tittel: Kan veiledning i bruk av inhalasjonslegemidler påvirke symptombyrde og inhalasjonsteknikk hos personer med kols innlagt på sengepost? - En randomisert, kontrollert pilotstudie

Tid og stad: 29. mai 2019 13:30, Undervisningsrom 819

Tittel: 

Analyzing and Predicting Demographics of NRK’s Digital Users

Tid og stad: 29. mai 2019 13:0014:00, FAI 298

Tittel: Variasjon i serotonintransportørgenet SLC6A4

og betydningen for terapisvikt av escitalopram

Tid og stad: 29. mai 2019 13:00, Seminarrom 919

Tittel: 

Long waves generated by ships moving in shallow water

Tid og stad: 29. mai 2019 10:0011:00, Farmasøytisk inst. 298

Tittel:

 

Kombinert betydning av CYP2C19- og CYP2D6-genotype for individuell variasjon i serumkonsentrasjon av escitalopram

 

Tid og stad: 29. mai 2019 10:00, Seminarrom 1119

Tittel:

 Krylovmetodar for strukturerte lineære system

 

Tid og stad: 29. mai 2019 09:0011:00, 298 Farmasøytisk inst.

Tittel: Solid lipid nanoparticle-loaded buccal films: Initial stages in the development of a novel paediatric formulation

Tid og stad: 28. mai 2019 13:0014:30, Farmasøytisk institutt 297

Tittel: Betydning av kombinasjonsbruk med valproat for serumkonsentrasjoner av klozapinmetabolitter og risiko for terapisvikt ved klozapinbehandling

Tid og stad: 27. mai 2019 10:45, Kristian Birkelands auditorium, Fysikkbygningen

"Analysis of Pure Phase Decoherence in a Ring System"

Tid og stad: 24. mai 2019 13:00, Undervisningsrom 108

Tittel:

Tropical Poincaré duality spaces

 

Tid og stad: 24. mai 2019 12:0013:30, Farmasøytisk Institutt grupperom 298B

Tittel: INHALASJONSVEILEDNING I APOTEK "Er det variasjon i tjenestefarmasøyters bedømmelse av inhalasjonsteknikk?"

Tid og stad: 24. mai 2019 09:3012:00, Fysikkbygningen 279

Tittel: Nye Analoger av Anticancer-forbindelsen 2-Metoksyøstradiol

Tid og stad: 24. mai 2019 09:0010:00, Farmasibygningen 298B

Tittel:

Developing a human cerebral organoid ischaemia model to investigate the response of oligonendocytes

Tid og stad: 23. mai 2019 13:00, Undervisningsrom 819

Tittel:

Statistical modelling of Goalkeepers in the Norwegian Tippeliga

 

Tid og stad: 23. mai 2019 12:00, Auditorium U35, Helga Engs hus

Low-cost CTD Instrument - Arduino based CTD for autonomous measurement platform

Tid og stad: 20. mai 2019 13:3014:00, Farmasøytisk institutt 298

Tittel: Formulering og fremstilling av fluorholdige liposomer til potensiell bruk i karies- og erosjonsprofylakse

Tid og stad: 20. mai 2019 10:0010:30, Room 102 (Mellomrommet), Geology building, University of Oslo

Distribution and spatial statistics of pockmarks above the Smeaheia CO2 storage area: Evaluating Quaternary sediments as a secondary seal

Tid og stad: 20. mai 2019 09:45, Kristian Birkelands auditorium, Fysikkbygningen

"Measurement and simulation of prompt fission γ-rays from the (d,p)-induced fission of ²⁴¹Pu*"

Tid og stad: 15. mai 2019 13:30, Auditorium 4, Kjemibygningen

"Studying the Kinetic Pathways for Micellar Solubilisation Using Small Angle Scattering Techniques: Interaction Between an Anionic Surfactant and Polymer Micelles"

Tid og stad: 15. mai 2019 11:0012:00, Farmasøytisk kjemi BL25

Tittel:

Isolering og karakterisering av bioaktive forbindelser fra Ficus platyphylla, en africansk medisinplante

 

Intern veileder: Helle Wangensteen, Karl Egil Malterud

Ekstern sensor: Torgils Fossen

Intern sensor: Max DiCagno

Tid og stad: 13. mai 2019 13:15, Seminarrom Gleditsch (VU49), Kjemibygningen

"Extraction of zinc from highly saline and acidic solutions"

Tid og stad: 9. mai 2019 12:1514:00, Rom 297 Farmasibygningen

Masterstudent Jelena Komnenic vil torsdag 9. mai presentere sin masteroppgave i farmasi:

Electromembrane extraction followed by smartphone detection methamphetamine- A feasbility study

Intern veileder: Stig Pedersen- Bjergaard. Magnus Saed Restan. Marthe Lid

Ekstern sensor: Åsmund Larsen

Intern sensor: Pål Rongved

Tid og stad: 9. mai 2019 12:1513:30, Aud. 1 i VB

Er du usikker på hvilket studieretning du vil velge? Kom innom aud. 1 i VB (Vilhelm Bjerknes hus) 9. mai kl. 12.15!

Tid og stad: 29. apr. 2019 13:30, Auditorium 4, Kjemibygningen

"Porphyrin-based films for photodynamic inactivation of bacteria"

Tid og stad: 29. apr. 2019 12:15, Seminarrom Avogadro, Kjemibygningen

"Carbon vacancy engineering in p+n 4H-SiC diodes by thermal processing"