Studentarrangementer - Side 3

Tid: 7. sep. 2020 14:30

Interacting Bose gases with restricted Boltzmann Machine

Tid og stad: 7. sep. 2020 10:15, Digitalt via Zoom

“Mechanisms of vesicle solubilisation: Mapping the solubilisation mechanisms of DMPC liposomes by the detergents SDS and DDM using SAXS”

Tid og stad: 7. sep. 2020, Sundvolden hotell

Vi beklager, men høstens programseminarer blir avlyst grunnet de økte smittetallene i Oslo. Planen er å kunne gjennomføre alle programseminarene i januar/februar.

I september arrangeres det programseminar for førsteårsstudenter på Informatikk: Språkteknologi og Informatikk: robotikk og intelligente systemer.

De andre studieprogrammene vil reise på tur i starten av 2021. 

Tid: 31. aug. 2020 14:30

Quantum Computing: Many-Body Methods and Machine Learning

Tid og stad: 31. aug. 2020 10:15, Rom UE32, N. H. Abels hus

Tittel: 

 Scalable Markov Chain Monte Carlo by subsampling methods

Tid og stad: 31. aug. 2020 10:15, Rom 108, N. H. Abels hus

Tittel:

Dødlighet ved hoftebrudd

Analyser av kohort og matchet kohort data

Tid: 31. aug. 2020 10:00

Reassessment of the radiative width of the Hoyle state from gamma ray spectroscopy using OSCAR

Tid og stad: 31. aug. 2020 09:30, Digitalt via Zoom

"Defects and transport in donor doped LaNbO4"

Tid og stad: 28. aug. 2020 13:00, Zoom

Tittel:  

Option Pricing with Neural Networks

Tid: 28. aug. 2020 11:15

QCD threshold resummation for guiono and squark pari production at NLL and NNLL.

Tid og stad: 28. aug. 2020 10:15, Digitalt via Zoom

"Determining Hydrogen's influence on electrically active defects in β - Ga2O3"

Tid og stad: 28. aug. 2020 10:15, Undervisningsrom 720, N. H. Abels hus

Tittel:

Modelling Car Insurance Data with Individual Effects

Tid og stad: 28. aug. 2020 10:00, Digitalt via Zoom

"UiO-66 metal-organic framework materials as stationary phases for liquid chromatography"

Tid: 28. aug. 2020

Automatisk utsetting og innhenting av sensorer i innsjø

Tid: 27. aug. 2020 09:30

Personalized radiotherapy for patients with locally advanced cervical cancer

Tid og stad: 25. aug. 2020 13:0013:30, Meeting room 317, the Geology building, University of Oslo

Comparing the performance of machine learning-based methods to traditional temperature threshold methods for precipitation phase partitioning across Norway

Tid og stad: 24. aug. 2020 10:1511:00, zoom

Blir det utveksling våren -21, og hvordan kan du eventuelt planlegge for det? UV-fakultetet inviterer sine programstudenter til zoommøte.

Tid og stad: 24. aug. 2020 10:15, Digitalt via Zoom

"Syntese og karakterisering av Ag-Pt nanopartikler for antibakterielle formål"

Tid: 21. aug. 2020 14:00

Exploring Fully Bayesian Unfolding for ϒ -ray Spectra

Tid: 21. aug. 2020 10:15

2D dosimetry and radiobiological modelling in GRID therapy

Tid og stad: 21. aug. 2020 10:15, Rom 107, N. H. Abels hus

Tittel: 

 Parallel subsampling MCMC and the Perturbed Subset Parameter Approximation

Tid og stad: 20. aug. 2020 11:00, Zoom/Kelvin

Density Driven Convection in Porous Media

Tid og stad: 20. aug. 2020 10:0010:30, Digital examination, Zoom

Large-scale atmospheric setup leading to daily extreme precipitation events in Svalbard

Tid og stad: 20. aug. 2020 10:00, Digitalt via Zoom

"Development and implementation of open tubular columns for high-sensitivity liquid chromatography-mass spectrometry proteomics of liver organoids"

Tid og stad: 19. aug. 2020 15:00, Rom 919, N. H. Abels hus

Tittel: 

Optical velocity measurements in the ocean using a remote operated vehicle (ROV)