Studentarrangementer - Side 4

Tid og stad: 23. sep. 2020 10:00, Seminarrom 819, N. H. Abels hus

Tittel: 

Can undersampling boost fraud detection?

Combining undersampling with stochastic gradient boosting for high-dimensional prediction of rare events

 

Tid og stad: 23. sep. 2020 09:3009:30, Meeting room 317, the Geology building, University of Oslo

Long Short-term Memory (LSTM) recurrent neural networks for urban hydrological modelling

Tid og stad: 22. sep. 2020 13:0013:30, Meeting room 317, the Geology building, University of Oslo

Reservoir quality and diagenesis of sandstones in the Realgrunnen Subgroup in 7324/8-2 (Bjaaland), Barents Sea

Tid og stad: 22. sep. 2020 13:0013:30, Digital examination, Zoom

Importance of Photochemical Reactions for the Hydroxyl Radical Concentration and Methane Lifetime -A Counterfactual Investigation

Tid: 21. sep. 2020 10:00

Characterizing the antenna and gate of RIMFAX

Tid: 17. sep. 2020

Estimation and correction of deviations between camera and audio images in acoustic imaging

Tid og stad: 16. sep. 2020 10:0010:30, Meeting room 317, the Geology building, University of Oslo

Mineralogical and Geotechnical Characterization of Bauxite Residue A case study from NE Brazil

Tid: 16. sep. 2020 10:00

Tittel: 

Finding the needle in the haystack: Fine-tuning transformers to classify protest events in a sea of news articles, with Bayesian uncertainty measures

Tid og stad: 10. sep. 2020 13:00, Zoom

Tittel: 

 Photoemissive charging of the Mercury Magnetospheric Orbiter studied by means of 3D Particle-In-Cell simulations

 

Tid og stad: 9. sep. 2020 16:1517:00, Zoom (link vil bli sendt til påmeldte)

Aker Scholarship er et stipend for deg som ønsker å reise ut for å ta en mastergrad eller ph.d. ved et av verdens ledende universiteter. Stipendet ønsker søkere fra alle fagfelt og kvinnelige studenter oppfordres spesielt til å søke.

Tid og stad: 9. sep. 2020 13:0013:30, Meeting room 317, the Geology building, University of Oslo

Separation of Diffractions from Reflections by the Double Square Root Operator

Tid og stad: 9. sep. 2020 09:3010:00, Digital examination, Zoom

Mobility of Chemical Elements in Bauxite Residue: A case study from NE Brazil

Tid: 7. sep. 2020 14:30

Interacting Bose gases with restricted Boltzmann Machine

Tid og stad: 7. sep. 2020 10:15, Digitalt via Zoom

“Mechanisms of vesicle solubilisation: Mapping the solubilisation mechanisms of DMPC liposomes by the detergents SDS and DDM using SAXS”

Tid og stad: 7. sep. 2020, Sundvolden hotell

Vi beklager, men høstens programseminarer blir avlyst grunnet de økte smittetallene i Oslo. Planen er å kunne gjennomføre alle programseminarene i januar/februar.

I september arrangeres det programseminar for førsteårsstudenter på Informatikk: Språkteknologi og Informatikk: robotikk og intelligente systemer.

De andre studieprogrammene vil reise på tur i starten av 2021. 

Tid: 31. aug. 2020 14:30

Quantum Computing: Many-Body Methods and Machine Learning

Tid og stad: 31. aug. 2020 10:15, Rom 108, N. H. Abels hus

Tittel:

Dødlighet ved hoftebrudd

Analyser av kohort og matchet kohort data

Tid og stad: 31. aug. 2020 10:15, Rom UE32, N. H. Abels hus

Tittel: 

 Scalable Markov Chain Monte Carlo by subsampling methods

Tid: 31. aug. 2020 10:00

Reassessment of the radiative width of the Hoyle state from gamma ray spectroscopy using OSCAR

Tid og stad: 31. aug. 2020 09:30, Digitalt via Zoom

"Defects and transport in donor doped LaNbO4"

Tid og stad: 28. aug. 2020 13:00, Zoom

Tittel:  

Option Pricing with Neural Networks

Tid: 28. aug. 2020 11:15

QCD threshold resummation for guiono and squark pari production at NLL and NNLL.

Tid og stad: 28. aug. 2020 10:15, Digitalt via Zoom

"Determining Hydrogen's influence on electrically active defects in β - Ga2O3"

Tid og stad: 28. aug. 2020 10:15, Undervisningsrom 720, N. H. Abels hus

Tittel:

Modelling Car Insurance Data with Individual Effects

Tid og stad: 28. aug. 2020 10:00, Digitalt via Zoom

"UiO-66 metal-organic framework materials as stationary phases for liquid chromatography"