Studentarrangementer - Side 12

Tid og stad: 13. juni 2019 09:00, Black Box (3271)

An Ontology for Cyber Threat Intelligence

Tid og stad: 13. juni 2019 08:30, Undervisningsrom 126, N. H. Abels hus

Tittel:

 Portfolio Optimization in a Co-Integrated Asset Market Model

Tid og stad: 12. juni 2019 13:15, Kristen Nygaards sal (5370)​

mLab: A Composable Rule-Based Aspect-Oriented DSL for Modeling Medical Laboratory Actions

Tid og stad: 12. juni 2019 13:15, Undervisningsrom 126, N. H. Abels hus

Tittel:

Asymptotic representation theory of the infinite quantum symmetric group

 

Tid og stad: 12. juni 2019 13:00, Møterom 4456

Network Performance in Hyperledger Fabric - Investigating the network resource consumption of transactions in a Distributed Ledger Technology system

Tid og stad: 12. juni 2019 11:15, Lille fysiske auditorium, Fysikkbygningen

Machine Learning and Sonification Applied to Fish in Wideband Hydroacoustic Data

Tid og stad: 12. juni 2019 10:1510:45, Room 102 (Mellomrommet), Geology building, University of Oslo

Importance of Deep Structural Grain for Late Paleozoic and Mesozoic Evolution in the Fingerdjupet Subbasin to Bjarmeland Platform Region

Tid og stad: 12. juni 2019 10:0010:30, Room 219 (Valhall), Department of Geosciences, University of Oslo

Satellite radar time series for flood detection using SAR Sentinel-1 data

Tid og stad: 12. juni 2019 10:00, Undervisningsrom 126, N. H. Abels hus

Tittel: 

Stability of Adaptive Neural Networks for Image Reconstruction

 

Tid og stad: 12. juni 2019 09:3011:00, Seminarrom 298, Farmasøytisk institutt

Tittel: Microsampling i kombinasjon med tryptisk proteolyse og epitopfisking før LC-MS/MS analyse

Tid og stad: 12. juni 2019 09:3011:00, Legemiddelkjemi Fysikkbygning

Tittel: Synthetic Studies Towards an Analog of the Specialized Pro-resolving Mediator RvD1n-3 DPA

Tid og stad: 12. juni 2019 09:0010:30, Farmasøytisk kjemi rom297

Tittel:Utvikling av elektromembranekstraksjon-chip koblet direkte til kapillærelektroforese

Tid og stad: 11. juni 2019 15:00, Møterom 9. etasje

Towards Device Communities with User-Friendly Pairing for Modern Android Platforms

Tid og stad: 11. juni 2019 14:00, Lille fysiske auditorium, Fysikkbygningen

Fysikk på YouTube

Tid og stad: 11. juni 2019 13:30, Rom 7166

Design som støtter nettkunder i å holde jevnere effekt

Tid og stad: 11. juni 2019 13:30, Auditorium 4, Kjemibygningen

"Structure-Property Relations in Thin Films of LaNiO3 and LaNi1-xCuxO3"

Tid og stad: 11. juni 2019 13:0013:30, Room 102 (Mellomrommet), Geology building, University of Oslo

Modelling of sediment transport in rivers using LiDAR-data and HEC-RAS

Tid og stad: 11. juni 2019 13:00, Møterom ND (4456)

Neural Networks Used for Time Series Prediction of Power Consumption

Tid og stad: 11. juni 2019 12:3014:00, 279 i Fysikkbygningen

Tittel: New prodrugs of the natural product myxin as new potential drugs against acute myeloid leukemia (AML)

Tid og stad: 11. juni 2019 12:15, Auditorium 4, Kjemibygningen

"Egnethet av en minigasskromatograf i kjemi programfag i norsk videregående skole "

Tid og stad: 11. juni 2019 12:0013:30, Grupperom 298B, Farmasøytisk institutt

Tittel: Sikkerhetsfarmakologiske studier av antidepressiva- mulige effekter in vivo og i nevronkulturer

Tid og stad: 11. juni 2019 10:3011:30, Rom 450, Gydas vei 8

Tittel: Effekt av hemodialyse på CYP3A-aktivitet i pasienter med terminal nyresvikt

Tid og stad: 11. juni 2019 10:15, Undervisningsrom 819

Tittel:

Portfolio Optimisation under Rough Stochastic Volatility via Machine Learning

Tid og stad: 11. juni 2019 10:0010:30, Room 102 (Mellomrommet), Geology building, University of Oslo

Reconstruction of the Subsidence and Uplift History of a proposed CO2 Storage Site in the Northern North Sea

Tid: 11. juni 2019 10:00

Outsourcing in Autonomous Agile BizDevOps Teams