Studentarrangementer - Side 18

Tid og stad: 12. juni 2019 10:0010:30, Room 219 (Valhall), Department of Geosciences, University of Oslo

Satellite radar time series for flood detection using SAR Sentinel-1 data

Tid og stad: 12. juni 2019 10:00, Undervisningsrom 126, N. H. Abels hus

Tittel: 

Stability of Adaptive Neural Networks for Image Reconstruction

 

Tid og stad: 12. juni 2019 09:3011:00, Legemiddelkjemi Fysikkbygning

Tittel: Synthetic Studies Towards an Analog of the Specialized Pro-resolving Mediator RvD1n-3 DPA

Tid og stad: 12. juni 2019 09:3011:00, Seminarrom 298, Farmasøytisk institutt

Tittel: Microsampling i kombinasjon med tryptisk proteolyse og epitopfisking før LC-MS/MS analyse

Tid og stad: 12. juni 2019 09:0010:30, Farmasøytisk kjemi rom297

Tittel:Utvikling av elektromembranekstraksjon-chip koblet direkte til kapillærelektroforese

Tid og stad: 11. juni 2019 14:00, Lille fysiske auditorium, Fysikkbygningen

Fysikk på YouTube

Tid og stad: 11. juni 2019 13:30, Auditorium 4, Kjemibygningen

"Structure-Property Relations in Thin Films of LaNiO3 and LaNi1-xCuxO3"

Tid og stad: 11. juni 2019 13:0013:30, Room 102 (Mellomrommet), Geology building, University of Oslo

Modelling of sediment transport in rivers using LiDAR-data and HEC-RAS

Tid og stad: 11. juni 2019 12:3014:00, 279 i Fysikkbygningen

Tittel: New prodrugs of the natural product myxin as new potential drugs against acute myeloid leukemia (AML)

Tid og stad: 11. juni 2019 12:15, Auditorium 4, Kjemibygningen

"Egnethet av en minigasskromatograf i kjemi programfag i norsk videregående skole "

Tid og stad: 11. juni 2019 12:0013:30, Grupperom 298B, Farmasøytisk institutt

Tittel: Sikkerhetsfarmakologiske studier av antidepressiva- mulige effekter in vivo og i nevronkulturer

Tid og stad: 11. juni 2019 10:3011:30, Rom 450, Gydas vei 8

Tittel: Effekt av hemodialyse på CYP3A-aktivitet i pasienter med terminal nyresvikt

Tid og stad: 11. juni 2019 10:15, Undervisningsrom 819

Tittel:

Portfolio Optimisation under Rough Stochastic Volatility via Machine Learning

Tid og stad: 11. juni 2019 10:0010:30, Room 102 (Mellomrommet), Geology building, University of Oslo

Reconstruction of the Subsidence and Uplift History of a proposed CO2 Storage Site in the Northern North Sea

Tid og stad: 11. juni 2019 10:00, Aud 4, Vilhelm Bjerknes' hus

Tittel: 

Parseval Reconstruction Networks

Improving Robustness of Deep Learning Based MRI Reconstruction Towards Adversarial Attacks

 

Tid og stad: 11. juni 2019 09:0011:00, Grupperom 298B, Farmasøytisk institutt

Tittel: How does exposure to valproic acid and lamotrigine during pregnancy affect foetal neuronal development? A pharmacology study exploring effects in vivo and in vitro in chicken embryos and PC12-cells

Tid og stad: 11. juni 2019 08:3010:10, Rom 450, Gydas vei 8

Tittel: Kort- og langtidseffekt av gastrisk bypass-operasjon på in vivo CYP3A-aktivitet i pasienter med sykelig overvekt

Tid og stad: 11. juni 2019 08:3010:00, 279 i Fysikkbygningen

Tittel: Nye sink-chelaterende forbindelser som mulige nye legemidler mot antibiotisk resistens (ZinChel)

Tid og stad: 7. juni 2019 12:00, Rom 301, Gustav Randers vei 19

The development of the RRT-Funnel motion planning algorithm

Tid og stad: 7. juni 2019 11:3013:00, Seminarrom 475

Tittel: HCAR1-dependent Effect of Therapeutic Lactate in Post-Stroke Pathophysiology in Mice

Tid og stad: 7. juni 2019 11:1512:00, Undervisningsrom 126, N. H. Abels hus

Tittel:

Representasjoner av den modulære gruppen

 

Tid og stad: 7. juni 2019 10:15, Auditorium 4, Kjemibygningen

"Temperature and injection dependent photoluminescence imaging of charge carrier lifetime in multicrystalline silicon wafers"

Tid og stad: 7. juni 2019 09:0010:30, Seminarrom 475

Tittel: Effekter av laktat via laktatreseptor HCAR1 ved iskemisk hjerneslag

Tid og stad: 6. juni 2019 14:15, Undervisningsrom 126, N. H. Abels hus

Tittel:

Dynamic Risk Measures Generated by Time-changed BSDEs with Jumps

Tid og stad: 6. juni 2019 11:00, Kristian Birkelands auditorium, Fysikkbygningen

Search for new physics phenomena in events with two leptons and missing transverse energy using machine learning