Studentarrangementer - Side 17

Tid og stad: 19. juni 2019 14:0016:00, Ole Johan Dahls hus

Institutt for informatikk har den glede å invitere alle kandidater som har presentert sin masteroppgave i løpet av vårsemesteret 2019 til en formell seremoni med utdeling av vitnemål og en liten gave fra instituttet. Kandidatenes veiledere, familie, venner og medstudenter er også hjertelig velkomne!

Tid og stad: 19. juni 2019 14:0014:30, Room 102 (Mellomrommet), Geology building, University of Oslo

Temporal changes in ecological status in Vestfjorden, inner Oslofjord, Norway

Tid og stad: 19. juni 2019 13:1513:45, Room 114 (Skolestua), Geology building, University of Oslo

Imaging Reservoir Properties of the Permian- Triassic- Jurassic and Cretaceous successions at Loppa High, Norwegian Barents Sea. Examples from Gohta, Salina and Skalle Discoveries

Tid og stad: 19. juni 2019 13:0013:30, Room 219 (Valhall), Geology building, University of Oslo

Attenuation of Seismic Interference Noise with Convolutional Neural Networks

Tid og stad: 19. juni 2019 13:0013:30, Room U37 (sub-floor), Geology building, University of Oslo

Prospects for future remediation of the abandoned Folldal mines - physico-chemical interpretation and modeling of leachates after capping

Tid og stad: 19. juni 2019 12:00, Undervisningsrom 1119, N. H. Abels hus

Tittel: 

Numerical investigation of internal solitary wave induced global instabilities

Tid og stad: 19. juni 2019 11:0011:30, Room 219 (Valhall), Geology building, University of Oslo

Integrated analysis of seismic, gravity and magnetic data on the outer Møre margin offshore mid-Norway

Tid og stad: 19. juni 2019 10:1510:45, Kurssal U37 (sub-floor), Geology building, University of Oslo

Imaging Reservoir Properties of the Loppa High, Norwegian Barents Sea. Examples from Alta Discovery

Tid og stad: 19. juni 2019 09:3012:00, Black Box (3271)

Structurally Informed Document Classification of Norwegian Job Announcements

Tid og stad: 19. juni 2019 09:0009:30, Room 102 (Mellomrommet), Geology building, University of Oslo

Sammenheng mellom regionale hydrometeorologiske forhold og poretrykk mht. utløsning av løsmasseskred

Tid og stad: 18. juni 2019 14:30, SINTEF

"I'm sorry HelseHeidi, I'm afraid I can't trust you with that."

Young adults’ trust in chatbots for health information.

Tid og stad: 18. juni 2019 13:0014:00, Undervisningsrom 1119

Tittel:

Ikke-standard analyse i undervisningsperspektiv

 

Tid og stad: 18. juni 2019 13:0013:30, Room 102 (Mellomrommet), Geology building, University of Oslo

The presence and leachability of metals from Norwegian waste and waste-handling facilities

Tid og stad: 18. juni 2019 11:0011:30, Room 219 (Valhall), University of Oslo

Marine Vibrators: Synthetic Data Study

Tid og stad: 18. juni 2019 11:00, Lille fysiske auditorium, Fysikkbygningen

Shell Evolution Towards 78Ni: Spectroscopy of 74Cu and 76Cu

Tid: 18. juni 2019 10:30

Identifying sentiment bearing sentences for reviews in Norwegian

Tid og stad: 18. juni 2019 10:15, Auditorium 4, Kjemibygningen

"4G9: An antibody that potentially imitates a cancer-related carbohydrate"

Tid og stad: 18. juni 2019 10:0011:30, Seminarrom 297, Farmasøytisk institutt

Tittel: Natural deep eutectic solvents - Characterization and interactions with artificial membranes

 

Tid: 18. juni 2019

Trace-Based Partial Order Reduction for Real-Time ABS

Tid og stad: 17. juni 2019 16:00, Undervisningsrom 819

Tittel: 

A boosting algorithm to extend first-hitting-time models to a high-dimensional survival setting

Tid og stad: 17. juni 2019 13:15, Undervisningsrom 723

Tittel: 

Praktiske løsninger ved projeksjon av bilder

Konformt, ekviarealt og isometrisk standardavvik

 

Tid og stad: 17. juni 2019 13:00, Undervisningsrom 819

Tittel: 

A Match Too Much?

A simulation study on overmatching in nested case-control studies

Tid og stad: 17. juni 2019 11:1511:45, Room 219 (Valhall), Geology building, University of Oslo

Strukturgeologisk tolkning av Krokskogenlavaplatå ved bruk av grunnundersøkelser - Ringeriksbanen

Tid og stad: 17. juni 2019 11:00, Auditorium 4, Kjemibygningen

"Simple Models for Biological CO₂-fixation: Gas-Phase Carboxylation of Deprotonated Glycolaldehyde and Its Reverse Analogs"

Tid og stad: 17. juni 2019 10:3011:30, Black Box (3271)

IoTPipeBenchmark – A Configurable Benchmark Framework for Performance Evaluation of Sensor Streaming Data Pipelines