Aker Scholarship informasjonsmøte

Aker Scholarship er et stipend for deg som ønsker å reise ut for å ta en mastergrad eller ph.d. ved et av verdens ledende universiteter. Stipendet ønsker søkere fra alle fagfelt og kvinnelige studenter oppfordres spesielt til å søke.

Kort om stipendordningen

Aker Scholarship støtter master- og doktorgrader innenfor alle fagfelt ved ni av verdens ledende universiteter: Harvard, Caltech, MIT, Stanford, University of Pennsylvania, Oxford, Cambridge, Imperial College London og National University of Singapore (NUS). Som Aker Scholar får du finansiering som supplerer andre støtteordninger. Du vil normalt ikke pådra deg studielån under oppholdet. Du vil også få viktig bistand i søknadsprosessene til universitetene som ofte kan være kompliserte.

Aker Scholarship tildeles studenter som er faglig sterke og som har et ønske om å bidra i samfunnet. Det er ingen forpliktelser ovenfor Aker og det stilles heller ingen krav til hva du skal jobbe med etter studiet.

På informasjonsmøtet vil du få høre mer om stipendet og hva de ser etter.

Meld deg på informasjonsmøtet

Søknadsfrist for å søke stipend til 2020: 28. september 2019.

For mer informasjon, se Aker Scholarship sine nettsider og Facebook.

For spørsmål, ta kontakt med Vilde Bonsak i Aker Scholarship: vilde.bonsak@akerscholarship.no

Publisert 13. juni 2019 13:54 - Sist endra 23. aug. 2019 14:28