English version of this page

Verdensdagen for psykisk helse 2020

MN-fakultet ønsker å invitere alle våre studenter, ph.d.-kandidater og øvrige ansatte til å markere Verdensdagen for psykisk helse 2020. 

banner world mental health day
Bilder: Verdensdagen.no; WHO (Getty Images/1216841763)

Det å vise interesse for et annet menneske er å gi oppmerksomhet og kan ha en positiv effekt på det mennesket. På campus, på jobben, i nabolaget, mellom venner, familie eller til og med tilfeldige medpassasjerer.

Tema 2020: Spør mer!

Alle har behov for å bli sett. Det å bli sett gir en følelse av å høre til og være viktig. Tilhørighet er grunnleggende for god psykisk helse.

De fleste av oss setter pris på å bli spurt om hvem vi er, hvordan vi har det, og hva vi liker å drive med. Noen ganger trenger og ønsker vi mer oppmerksomhet. Ved å vise interesse og vennlig nysgjerrighet ovenfor andre vil du bidra til at personen blir sett. Du kan også oppdage nye sider ved deg selv ved å spørre og lytte. En måte å vise interesse på, er å spørre mer. I 2020 vil vi derfor oppfordre alle til å spørre mer.

Verdensdagen for psykisk helse er den 10. oktober som i år faller på en lørdag. MN-fakultetet vil i stedet markere denne viktige dagen med flere små arrangement den påfølgende uken. Du kan sjekke her om det er noen arrangementer i ditt nærmiljø på selveste Verdensdagen den 10. okt.

Du kan lese mer om Verdensdagen for psykisk helse på både World Health Organization og Verdensdagen for psykisk helse sine nettsider. 

ForVei


Om du ønsker en mer privat samtale kan du ta direkte kontakt med Linda og Ilan i ForVei.

ForVei er et personlig veiledningstilbud for alle studenter tatt opp på et studieprogram ved MN-fakultetet.