Viten på lørdag: De usynlige heltene - realfag og teknologi i helsesektoren

Bak kulissene på norske sykehus jobber norske realister og teknologer i rikt monn. De er usynlige helter som bidrar i arbeidet med å gjøre pasienter friske, og de jobber med å utvikle ny teknologi, medisin og behandling som kan bidra til at vi holder oss friske og sterke lenger.

Illustrasjonsbilde: Colourbox

Realfag og teknologi i helsesektoren Illustrasjonsbilde: Colourbox

Hva kan vi vente oss av fremtidens legemidler? Hvordan kan vi bidra til at eldre kan bo bra hjemme så lenge som mulig?

Teknologi brukes til å løse de fleste oppgaver i samfunnet, inkludert medisinsk behandling. Utviklingen av fremtidens medisiner og nye løsninger innen helse- og velferdsteknologi avhenger av at spesialister fra ulike fagfelter jobber sammen om å koble det beste fra fagene sine.

Viten på lørdag er en rekke populærvitenskapelige seminarer. Seminarene er et samarbeid mellom tre fakulteter ved Universitetet i Oslo: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Det medisinske fakultet og Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Solid kunnskap helt gratis

Seminaret er åpent for alle, og helt gratis.

Dette er en ypperlig måte å få med seg litt ny kunnskap på. Du trenger ikke være fagperson for å ha glede av dette seminaret. Det er satt sammen for deg som synes realfag og helse er spennende - enkelt og greit.

 

Her kan du se opptak fra seminaret.
 

 

Program

Introduksjon ved Morten Dæhlen, dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universietet i Oslo.
 

1. Nye biologiske legemidler

I dag må du kanskje ta medisinen din flere ganger om dagen. I framtida kan du kanskje nøye deg med å ta den hver tredje uke. Professor Inger Sandlie og kollegene hennes utvikler ny kunnskap om hvordan medisiners virketid kan manipuleres, kunnskap som gir løfte om ny medisinsk praksis.

Muligheten dukket opp som et resultat av forskning hvor problemstillingen i utgangspunktet var en helt annen. I foredraget viser Sandlie hvordan grunnforskningen hennes tok en helt uventet retning, fra studier av antistoffer i blod til utvikling av nye legemidler. Og om hvordan strategiske veivalg førte til samarbeid med store legemiddelfirmaer som både var gode på markedsføring, salg og patentjuss.

 

2. Velferdsteknologi de eldre kan like

 - Jeg har alltid vært interessert i samspillet mellom mennesker og teknologi, sier IT-professoren Tone Bratteteig. På Kampen i Oslo ligger en blokk med omsorgsleiligheter. Bratteteig og studentene hennes er i tett dialog med beboerne der for å bidra til at de får bedre teknologiske hjelpemidler som gjør at de kan bo hjemme lenger.

De eksperimenterer med Oslo kommunes hjemmetjeneste om å sette opp en videokonferanse og en nettbrett-app som forteller når hjemmehjelpen kommer. I tillegg jobber de med beboerne for å lage løsninger som er enklere å bruke, som for eksempel en radio med få innstillinger og store knotter. Det gjelder å finne løsninger som de eldre kan forholde seg til, basert på ting de kan fra før.

3. Jakten på fremtidens nanomedisiner

I dag er det mulig å bli frisk selv etter å ha fått en alvorlig sykdom. Dette skyldes blant annet utvikling og bruk av nanopartikler som målstyres direkte til de syke cellene og i mindre grad til det friske vevet. Selv om det foreløpig finnes få legemidler som er basert på nanopartikler er det god grunn til å tro at det vil bli flere av dem de nærmeste årene.

I denne presentasjonen forteller professor i farmasi Marianne Hiorth om hvordan utviklingen av nanopartikler har foregått, og hvilke framtidsutsikter disse partiklene har innen behandling av ulike sykdommer, fra tannråte til kreft.

Publisert 6. mai 2015 09:18 - Sist endret 3. sep. 2015 15:30