Lokal beredskapsplan

Den lokale beredskapsplanen til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet skildrar tiltak og ansvarlege ved hendingar hvor det er eit behov for krisehandtering.

Beredskapsplan

Kva gjer du ved krisehendingar?

Ved ulukker eller farlege situasjonar skal du ringe vakt- og alarmsentralen ved UiO på 22 85 66 66 (døgnbemanna), alternativt kontakte brannvesen/politi/ambulanse.

Beredskapsgruppa på Det matematisk-naturvitskaplege fakultet

Beredskapsgruppa ved fakultetet ledes av dekanen. Fakultetet har ein lokal beredskapsgruppe med ni personar som har ulike rollar. 

Publisert 22. mai 2018 10:10 - Sist endra 7. nov. 2018 08:42