English version of this page

Førstehjelpskurs til ansatte

MN fakultetet tilbyr grunnleggende kurs til alle ansatte. Dette er et tilbud som setter deg i stand å møte og håndtere uforutsette hendelser på arbeidsplassen, i hjemmet og på fritiden.

Alle uønskede hendelser skal meldes i eget skjema, se prosedyre for uønskede hendelser.

Formål

Grunnleggende førstehjelp skal sette våre ansatte i stand til å håndtere akutt sykdom og ulykker.
 

Innhold

Kurset er praktisk rettet og gir ferdigheter i å:

  • utføre hjerte- og lungeredning
  • fjerne fremmedlegemer fra luftveien
  • håndtere akutt hjertesykdom
  • hvordan forholde seg til personer med symptomer på hjerneslag
  • håndtere skadde personer
  • håndtere sår, kutt, brudd- og brannskader
  • møte med trafikkulykker og fjerning av motorsykkelhjelm
  • bruk av hjertestarter

Målgruppe

Kurset er et tilbud til alle ansatte ved MN-fakultetet. Det er en grense på 15 personer på hvert kurs. Kursene tilbys også på engelsk.
 
Enhetene kan selv velge å kjøpe kurset på det åpne markedet. Sentral EHMSB tilbyr  også kurs for ansatte som utfører farlig arbeid og for de som jobber på laboratorier (3 timer), se HMS-kurstilbud.

Varighet

5 timer.

Kurs våren 2018 tilbys:

Kursavgift

Kurset er gratis. Det serveres enkel møte-lunsj.

Merk: Frafall skal meldes til Cecil Tidemand Grosch.

Kursholder

Vår kursleverandør er for tiden Lisbeth Unique Training. MN-fakultetets HR/HMS-seksjon avtaler datoer med kursholder. Normalt tilbys kurs 2 ganger pr. semester.
Av Cecil Tidemand Grosch
Publisert 3. feb. 2015 10:52 - Sist endra 12. sep. 2018 09:18