English version of this page

Førstehjelpskurs til ansatte

MN fakultetet tilbyr grunnleggende kurs til alle ansatte. Dette er et tilbud som setter deg i stand å møte og håndtere uforutsette hendelser på arbeidsplassen, i hjemmet og på fritiden.

Alle uønskede hendelser skal meldes i eget skjema, se prosedyre for håndtering av HMS-avvik.

Formål

Grunnleggende førstehjelp skal sette våre ansatte i stand til å håndtere akutt sykdom og ulykker.
 

Innhold

Kurset er praktisk rettet og gir ferdigheter i å:

  • utføre hjerte- og lungeredning
  • fjerne fremmedlegemer fra luftveien
  • håndtere akutt hjertesykdom
  • hvordan forholde seg til personer med symptomer på hjerneslag
  • håndtere skadde personer
  • håndtere sår, kutt, brudd- og brannskader
  • møte med trafikkulykker og fjerning av motorsykkelhjelm
  • bruk av hjertestarter

Målgruppe

Kurset er et tilbud til alle ansatte ved MN-fakultetet. Det er en grense på 15 personer på hvert kurs. Kursene tilbys også på engelsk.
 
Enhetene kan selv velge å kjøpe kurset på det åpne markedet. Sentral EHMSB tilbyr også kurs for ansatte bl.a. for de som utfører farlig arbeid og for de som jobber på laboratorier (3 timer), se HMS-kurstilbud.

Varighet

5 timer.

Kurs våren 2020 tilbys:

xxxdag x.xx 2020 (Norsk)

Meld deg på førstehjelpskurs  

xxxdag x.xx 2020 (Engelsk)

Påmelding på den engelske siden

 

Kursavgift

Kurset er gratis. Det serveres enkel møte-lunsj.

Merk: Frafall skal meldes til Cecil Tidemand Grosch.

Kursholder

Vår kursleverandør er for tiden Lisbeth Unique Training. MN-fakultetets HR/HMS-seksjon avtaler datoer med kursholder. Det etterstrebes å tilby kurs hvert semester. 
Av Cecil Tidemand Grosch
Publisert 3. feb. 2015 10:52 - Sist endra 6. feb. 2020 08:40