HMS
English version of this page

Informasjon om koronaviruset (COVID-19)

Informasjon til studenter

Få informasjon om blant annet digital undervisning, hjelp og veiledninger.

Informasjon om begrenset tilgang til fakultetets bygninger

Retningslinjer for begrenset tilgang til bygninger ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Informasjon til alle studenter og ansatte ved Universitetet i Oslo

Oppdatert informasjon om koronaviruset ved UiO.

Digital disputas

Fakultetet tilbyr digitale løsninger for disputaser. Se hvordan du forbereder deg til og gjennomfører en digital disputas.

Info til phd-kandidater

Få informasjon om hvordan søke forlengelse av arbeidskontrakten på grunn av korona-situasjonen, phd-kurs, midtveisevaluering, og mye mer. 

Forskningsstøtte

Råd i forbindelse med korona og gjennomføring av eksternt finansierte prosjekter, for forskere, forskningsledere og forskningsadministratorer.

Aktuelt om koronasituasjonen