English version of this page

Informasjon om koronaviruset (COVID-19)

Informasjon til studenter ved MN

Få informasjon om eksamen, digital undervisning, veiledninger og kontaktpunkter.

Digital undervisning

Faglærere og administrativt ansatte finner UiOs tekniske og pedagogiske veiledninger for hvordan man lager god digital undervisning (inkl. bruk av Zoom). Studenter finner informasjon om digitale løsninger for undervisning. 

Info til phd-kandidater

Ph.d.-stipendiater ansatt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet som har blitt betydelig forsinket i forskningsarbeidet sitt på grunn av koronasituasjonen kan søke om forlenget ansettelse.

Finn også informasjon om phd-kurs, midtveisevaluering, og mye mer

Info til postdoktorer

Postdoktorer ansatt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet som har blitt betydelig forsinket i forskningsarbeidet sitt på grunn av koronasituasjonen kan nå søke om forlenget ansettelse.

Forskningsstøtte

Råd i forbindelse med korona og gjennomføring av eksternt finansierte prosjekter, for forskere, forskningsledere og forskningsadministratorer.

Informasjon til alle studenter og ansatte ved Universitetet i Oslo

Oppdatert informasjon om koronaviruset ved UiO.

MN-fakultetets koronatelefon

Alle ansatte og studenter skal selv ta kontakt med helsevesenet ved symptomer, ønske om testing eller bekreftet smitte. I tillegg ønsker vi at ansatte så raskt som mulig også gir beskjed til fakultetet.

Hjemmekontor og tilgang til fakultetets bygninger

Retningslinjer for hjemmekontor og tilgang til bygninger ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Digital disputas

Fakultetet tilbyr digitale løsninger for disputaser. Se hvordan du forbereder deg til og gjennomfører en digital disputas.

Veiledninger for digital eksamen for faglærere

Veiledningene gjelder for deg som faglærer ved MN. Du finner også informasjon om digital trøsterunde, beskjeder under eksamen, etc.

Aktuelt om koronasituasjonen