English version of this page

Informasjon om koronaviruset (COVID-19)

Regjeringen har 1. februar innført store lettelser i korona-tiltakene. Lettelsene betyr at Universitetet i Oslo kan gå tilbake til tilnærmet normal drift.

Informasjon til studenter ved MN

Få informasjon om eksamen, digital undervisning, veiledninger og kontaktpunkter.

Info til postdoktorer

Postdoktorer ansatt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet som har blitt betydelig forsinket i forskningsarbeidet sitt på grunn av koronasituasjonen kan nå søke om forlenget ansettelse.

Info til ph.d.-stipendiater

Ph.d.-stipendiater ansatt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet som har blitt betydelig forsinket i forskningsarbeidet sitt på grunn av koronasituasjonen kan søke om forlenget ansettelse.

Finn også informasjon om phd-kurs, midtveisevaluering, og mye mer

Digital disputas

Fakultetet tilbyr digitale løsninger for disputaser. Se hvordan du forbereder deg til og gjennomfører en digital disputas.

Råd i forbindelse med korona og gjennomføring av eksternt finansierte prosjekter, for forskere, forskningsledere og forskningsadministratorer.

Forskningsstøtte

Råd i forbindelse med korona og gjennomføring av eksternt finansierte prosjekter, for forskere, forskningsledere og forskningsadministratorer.

Fakultetet tilbyr digitale løsninger for disputaser. Se hvordan du forbereder deg til og gjennomfører en digital disputas.

Veiledninger for digital eksamen for faglærere

Veiledningene gjelder for deg som faglærer ved MN. Du finner også informasjon om digital trøsterunde, beskjeder under eksamen, etc.