Gjennomførig av muntlig digital eksamen

Denne delen av veiledningen beskriver de 3 hovedfasene i gjennomføringen av en digital muntlig eksamen for sensor:

  1. Før eksamen
  2. Under eksamen
  3. Etter eksamen

Før eksamen

Du vil få tilsendt invitasjon/Zoom-lenke til digital muntlig eksamen fra eksaminator. Zoom-lenken blir sendt på e-post. Trykk på Zoom-lenken i god tid før eksamensstart (etter avtale med eksaminator). Klikk på "Åpne Zoom":

Bildet kan inneholde: tekst, font, linje, logo, skjermbilde.

Du kan nå bli bedt om å vente i det "digitale venterommet" til eksaminator slipper deg inn til eksamen:

Bildet kan inneholde: tekst, font, linje.

Under eksamen

Husk å skru på kamera. NB! Det er ikke lov å ta opptak av muntlig eksamen. Eksaminator kan be alle  om å foreta en taletest før eksaminasjonen starter

Dere gjennomfører muntlig eksamen som vanlig. 

Alle dele skjerm/digital tavle om dere på forhånd har blir enige om det. Les UiOs veiledning for hvordan du kan dele skjermen din eller bruke nettbrett/telefon som digital tavle

Etter eksamen

Når eksamen er ferdig, kan du og eksaminator velge å gi karakter etter en kort intern diskusjon, eller senere, avhengig av hva dere ønsker. Eksaminator administrerer inn- og utslipp av student fra Zoom-møtet. 

Husk at eventuelt krav om begrunnelse må fremmes umiddelbart til faglærer/sensor.

Gå tilbake til forsiden av veiledningen

Publisert 10. mai 2020 12:15 - Sist endra 19. mai 2020 11:04