English version of this page

Begrenset tilgang til bygninger på MN-fakultetet

Oppdatert 18. mai, kl. 09:19.

UiO skal gradvis gjenåpnes for studenter og ansatte. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet legger stor vekt på lokal tilpasning, eierskap og planlegging ved de enkelte institutter. 

UiO har satt en foreløpig ramme for gjenåpningen på ca. 50 prosent av normal samtidig tilstedeværelse. Det oppfordres fortsatt til å sykle og gå for å unngå kollektivtrafikk i rushtiden. Behov for tilgang på laboratorium og infrastruktur skal fortsatt prioriteres.

Arbeid kan fortsatt gjøres hjemmefra, i samråd med din nærmeste leder, selv om det er gitt tilgang til UiO.

Ansatte som selv er i risikogrupper, bor sammen med noen i risikogrupper eller ikke er komfortable med å reise eller oppholde seg på arbeidsplassen på grunn av koronasituasjonen, kan fortsatt jobbe hjemmefra etter avtale med nærmeste leder.

Smittevern

For å unngå en ny bølge av smitte er det viktig å minne om at alle som befinner seg i UiOs bygninger må følge gjeldende smittevernråd. Alle ansatte og studenter skal ta UiOs smittevernkurs før de kommer tilbake på arbeidsplassen. Kurset tar kun 15 minutter. Det anbefales derfor sterkt å ta kurset så raskt som mulig.

UiO har utarbeidet en omfattende smittevernveileder. Den inneholder en nyttig sjekkliste for risikomomenter som skal vurderes.

Åpning av lesesaler med plassreservasjon

Lesesalene på Blindern er åpnet for studenter, men de må først ha gjennomgått smittevernkurs og reservert en lesesalsplass.

Retningslinjer for tilgang til fakultetets bygninger

Det vil være opp til det enkelte institutt og enhet, inkludert fakultetets administrasjon, å planlegge og administrere tilgangen innenfor rammen. Forsvarlig smittevern er knyttet til antall samtidig tilstedeværende. En enkel registrering (hvem, hvor, når) tilpasset det enkelte institutts behov opprettholdes.

Lokale retningslinjer

Hvem får tilgang?

De som ønsker tilgang avtaler dette med nærmeste leder eller veileder.

  • Midlertidige forskere – ph.d.-kandidater, postdoktorer og forskere med midlertidige kontrakter eller finansiering – skal fortsatt prioriteres. 
  • Fast ansatte i alle kategorier kan få tilgang innenfor kapasitet, ta kontakt med nærmeste leder.
  • Masterstudenter og Erasmus-studenter kan gis tilgang innenfor kapasiteten til den enkelte forskningsgruppe.
  • Bachelorstudenter med særlige behov for tilgang til fysisk infrastruktur eller obligatorisk undervisning kan unntaksvis og etter avtale gis tilgang til instituttets bygninger.
  • Emeriti, besøkende og gjester som har behov for adgang, må på forhånd søke instituttledelsen om dette.
  • Tilgang for bachelorstudenter begrenses til UiOs åpne lesesaler (Vilhelm Bjerknes, Georg Sverdrup, Sofus Bugge, Eilert Sundt).

Betingelser