English version of this page

Bestått / ikke bestått våren 2020

Våren 2020 ble alle eksamener ved MN-fakultetet sensurert som bestått eller ikke bestått i perioden 1. mai–30. juni. Masteroppgavene ble sensurert med bokstavkarakterer som normalt.

Se hvordan bestått / ikke bestått vurderes på MN.

Skal du forbedre karakter i et emne / ta eksamen på nytt? 

Dersom du fikk «bestått» på en eksamen våren 2020, men heller ønsker en bokstavkarakter, kan du ta eksamen på nytt så lenge du har flere eksamensforsøk igjen. Hvis du består eksamen med en bokstavkarakter, vil bokstavkarakteren overstyre «bestått» og være den som er tellende på karakterutskift og vitnemål. Dersom du etter eksamen likevel skulle ønske å beholde karakteren «bestått», så må du ta kontakt med MN-studieinfo innen 3 uker etter at bokstavkarakteren ble registrert og gi beskjed om at du ønsker å beholde «bestått» som gyldig karakter.

Hva vil dette bety for masteropptaket? 

Endring av karakterskalaen A–F til bestått / ikke bestått våren 2020 kan påvirke C-snittet for faglig fordypning. «Bestått»-karakterer fra våren 2020 skal likevel ikke være en ulempe i søknad til masterprogrammer ved MN-fakultetet. For å ivareta dette vil fakultetet gjøre en faglig, skjønnsmessig vurdering av søkere med «bestått»-karakterer oppnådd våren 2020. Fakultetet vil se på hvilket faglig nivå som er oppnådd for alle emner som inngår i fordypningen og kravene for opptak til det aktuelle masterprogrammet.

Har du spørsmål?

Kontakt MN-studieinfo.

Publisert 28. apr. 2020 10:54 - Sist endra 16. feb. 2021 15:20