English version of this page

Brukerstøtte for hjemmeeksamen

Her finner du som student kontaktpunkt for spørsmål knyttet til gjennomføring av hjemmeeksamen. Faglige spørsmål knyttet til eksamensoppgaven stilles direkte til faglærer under eventuell digital trøsterunde.

Digital skriftlig hjemmeeksamen

  • Kontaktpunkt for alle studenthenvendelser under hjemmeeksamen er nettskjemaet under. Nettskjemaet er først og fremst ment for tekniske/administrative spørsmål. Om du har  faglige spørsmål, ber vi deg vente med disse spørsmålene til en eventuell digital trøsterunde. På emnets semesterside eller i Canvas får du informasjon om hvorvidt emnet ditt tilbyr digital trøsterunde og hvordan en slik trøsterunde foregår. Pga. koronasituasjonen mottar MN-fakultetet svært mange henvendelser, og vi ber deg bruke nettskjemaet under med forsiktighet. Før du fyller ut skjemaet, ber vi deg gjør følgende sjekk:
  • Les eksamenssettets forside nøye
  • Sjekk emnets semesterside
  • Sjekk MNs infoside om eksamen høst 20

Studentspørsmål under skriftlig hjemmeeksamen ved MN-fakultetet (nettskjema, åpent hverdager 08:30–19:30)  

Viktige beskjeder

Viktige beskjeder under hjemmeeksamen vil bli lagt ut på emnets semesterside. Derfor er det viktig at du sjekker semestersiden jevnlig under eksamen. Beskjedene under eksamen kan også bli gitt i Canvas om emnet bruker Canvas.

Publisert 24. sep. 2020 14:47 - Sist endra 6. nov. 2020 15:19