English version of this page

Brukerstøtte digital hjemmeeksamen

Her finner du kontaktpunkt for tekniske spørsmål knyttet til innlevering og gjennomføring av digital hjemmeeksamen. Dette gjelder også utsatt eksamen.

Digital hjemmeeksamen

Henvendelser under hjemmeeksamen sender du inn via nettskjema nedenfor. Merk at nettskjemaet først og fremst er ment for tekniske/administrative spørsmål. Informasjon om oppklaringssrunde finner du på emnets semesterside eller i Canvas. Eventuelle faglige spørsmål skal rettes direkte til faglærer under oppklaringsrunden.

Brukerstøtte under eksamen

Informasjon under eksamen

Viktige beskjeder under hjemmeeksamen vil bli lagt ut på emnets semesterside. Derfor er det viktig at du sjekker semestersiden jevnlig under eksamen. Beskjedene under eksamen kan også bli gitt i Canvas om emnet bruker Canvas.

Publisert 24. sep. 2020 14:47 - Sist endra 10. aug. 2021 13:22