English version of this page

Eksamensavvikling ved MN-fakultetet høsten 2020

Disse retningslinjene gjelder også for utsatt eksamen som finner sted i begynnelsen av 2021.

De samme regler gjelder på eksamen som ellers i samfunnet: Er du syk / har symptomer på Covid-19, skal du holde deg hjemme. Bruk egenmeldingsordningen hvis du er syk på eksamen.

Oppdatert 15. januar 2021

Eksamensavvikling

 • Du finner eksamensform og -tidspunkt for ditt emne under "Eksamen: tid og sted" på semestersiden (for utsatt eksamen gjelder semestersiden for H20). Beskjeder under eksamen blir gitt på semestersiden eller i Canvas, avhengig av emnet.
 • For eksamener med innlevering av digital håndtegning er det 30 minutter ekstratid. Denne tilleggstiden vil være inkludert i eksamensvarigheten som er oppgitt på semestersiden. NB: Denne halvtimen skal brukes til å sørge for at alle filer er lastet opp, ikke til faglig arbeid.
 • Om du skal levere din eksamen i form av én PDF-fil, må du lese UiOs veiledning for filopplasting i Inspera.
 • Merk at det blir gjort plagiatsjekk av alle innleverte hjemmeeksamener og at du etter eksamen kan bli innkalt til kontrollsamtale. Sett deg inn i reglene om fusk.
 • Les UiOs retningslinjer for hvordan du bruker kilder på riktig måte
 • Trekkfrist finner du under "Eksamen: tid og sted" på semestersiden i emnet ditt. Trekk etter fristen vil gjelde som et eksamensforsøk. Hvis du ikke får trukket deg innen fristen av årsaker knyttet til koronasituasjonen, kan du levere egenmelding. Se punkt om egenmelding.

Syk på eksamen

 • Egenmelding: Hvis du er syk på eksamen, kan du sende inn egenmelding uten å legge ved dokumentasjon. Se retningslinjer og finn egenmeldingskjema.Ordningen med egenmelding gjelder frem til 1. februar 2021.
 • Utsatt innleveringsfrist: Hvis du blir syk under en hjemmeeksamen eller prosjektoppgave som går over flere dager, kan du søke om utsatt innleveringsfrist. Dette gjør du ved hjelp av egenmeldingskjemaet. Ved hjemmeeksamen som varer 24 timer eller mindre, er det ikke mulig å søke om utsatt frist hvis du blir syk under eksamen.
 • Utsatt eksamen: På MN tilbyr vi utsatt eksamen i alle emner, bortsett fra AST1010,  ENT1000 og IN1150. Du må være registrert med gyldig fravær for å ha rett på utsatt eksamen. Dette gjør du ved hjelp av egenmeldingsskjemaet. Les mer om utsatt eksamen.

Sensur

Innlevering av masteroppgaven

Ta eksamen på nytt

 • Noen emner ved MN tilbyr ny eksamen for studenter som trekker seg eller stryker på ordinær eksamen. Dette er et tilbud som kommer i tillegg til utsatt eksamen.
 • Se emnebeskrivelsen for mer informasjon og om emnet du er meldt til tilbyr ny eksamen.
 • Les mer om ny eksamen.

 

Publisert 27. mars 2020 15:21 - Sist endret 15. jan. 2021 09:34