English version of this page

Eksamensavvikling ved MN-fakultetet 2021

Hjemmeeksamen er fortsatt hovedregelen ved MN høsten 2021. 

Oppdatert 3. desember 2021

Brukerstøtte under eksamen

Eksamensavvikling

 • Du finner eksamensform og -tidspunkt for ditt emne under "Eksamen: tid og sted" på semestersiden. Beskjeder under eksamen blir gitt på semestersiden eller i Canvas, avhengig av emnet.
 • For hjemmeeksamener med innlevering av digital håndtegning/filopplasting er det 30 minutter ekstratid. Denne tilleggstiden vil være inkludert i eksamensvarigheten som er oppgitt på semestersiden. NB: Denne halvtimen skal brukes til å sørge for at alle filer er lastet opp, ikke til faglig arbeid.
 • Om du skal levere din eksamen i form av én PDF-fil, må du lese UiOs veiledning for filopplasting i Inspera.
 • Merk at det blir gjort plagiatsjekk av alle innleverte hjemmeeksamener. Du blir oppfordret til å sette deg inn i UiOs regler om fusk.
 • Les UiOs retningslinjer for hvordan du bruker kilder på riktig måte
 • Trekkfrist finner du under "Eksamen: tid og sted" på semestersiden i emnet ditt. Trekk etter fristen vil gjelde som et eksamensforsøk. 

Syk på eksamen

 • Hvis du er syk på eksamen kan du få godkjent gyldig fravær ved å sende inn dokumentasjon. NB! For eksamener som krever fysisk oppmøte ved UiO, trenger du ikke legge ved dokumentasjon (gjelder f.o.m 3/12). Dette gjelder alle skoleeksamener i Silurveien samt f.eks. muntlige eksamener som krever fysisk oppmøte. Les detaljer på denne nettsiden
 • Utsatt eksamen: På MN tilbyr vi utsatt eksamen i alle emner, bortsett fra AST1010,  ENT1000 og IN1150. Du må være registrert med gyldig fravær for å ha rett på utsatt eksamen. 

Sensur

 • Emnene vil som hovedregel bruke normal karakterskala. Se emnebeskrivelsen for å finne ut hvilken karakterskala som gjelder på ditt emne. En eventuell endring av karakterskalen vil annonseres på semestersiden.
 • Sensur av eksamen kan bli forsinket på grunn av koronasituasjonen. Se §1 om sensurfrist i UiOs midlertidige forskrift om studier og eksamen (gjelder til 1. februar 2022).
 • Ordningen med egenmelding gjelder også for innlevering av masteroppgaver. Se retningslinjer for innlevering av masteroppgave ved MN våren 2021.
 • Presentasjon av masteroppgave gjennomføres i utgangspunktet digitalt også våren 2021.

Ta eksamen på nytt

 • Noen emner ved MN tilbyr ny eksamen for studenter som trekker seg eller stryker på ordinær eksamen. Dette er et tilbud som kommer i tillegg til utsatt eksamen.
 • Se emnebeskrivelsen for mer informasjon og om emnet du er meldt til tilbyr ny eksamen.
 • Les mer om ny eksamen.

Prøveeksamen

 • MN-fakultetet anbefaler at emneansvarlig gjennomfører prøveeksamen om eksamensformen på et emne blir endret. En prøveeksamen vil gjøre studentene bedre forberedt på eksamensformatet og eksamensløsningen før den faktiske eksamenen.

Retningslinjene beskrevet på denne siden gjaldt også høsten 2020.

Tok du eksamen våren 2020? Les om hvordan bestått / ikke bestått våren 2020 påvirker ny eksamen og masteropptak.

Publisert 27. mars 2020 15:21 - Sist endret 3. des. 2021 13:40