English version of this page

Eksamensavvikling

Brukerstøtte hjemmeeksamen

Eksamensavvikling 

Syk på eksamen

  • Hvis du er syk på eksamen kan du få godkjent gyldig fravær ved å sende inn dokumentasjon. NB! For eksamener som krever fysisk oppmøte ved UiO, trenger du ikke legge ved dokumentasjon (gjelder t.o.m. 31/6 2022). Dette gjelder alle skoleeksamener i Silurveien samt f.eks. muntlige eksamener som krever fysisk oppmøte. Les detaljer på denne nettsiden
  • Utsatt eksamen: På MN tilbyr vi utsatt eksamen i alle emner, bortsett fra AST1010,  ENT1000 og IN1150. Du må være registrert med gyldig fravær for å ha rett på utsatt eksamen. 

Sensur

  • Emnene vil som hovedregel bruke normal karakterskala. Se emnebeskrivelsen for å finne ut hvilken karakterskala som gjelder på ditt emne. En eventuell endring av karakterskalen vil annonseres på semestersiden.
  • Sensur av eksamen kan bli forsinket på grunn av koronasituasjonen. Se §1 om sensurfrist i UiOs midlertidige forskrift om studier og eksamen (gjelder til 1. september 2022).
  • Ordningen med egenmelding gjelder også for innlevering av masteroppgaver. Se retningslinjer for innlevering av masteroppgave ved MN våren 2021.
  • Presentasjon av masteroppgave gjennomføres i utgangspunktet digitalt også våren 2021.

Utsatt eksamen

Ta eksamen på nytt

  • Noen emner ved MN tilbyr ny eksamen for studenter som trekker seg eller stryker på ordinær eksamen. Dette er et tilbud som kommer i tillegg til utsatt eksamen.
  • Se emnebeskrivelsen for mer informasjon og om emnet du er meldt til tilbyr ny eksamen.
  • Les mer om ny eksamen.

Prøveeksamen

  • MN-fakultetet anbefaler at emneansvarlig gjennomfører prøveeksamen om eksamensformen på et emne blir endret. En prøveeksamen vil gjøre studentene bedre forberedt på eksamensformatet og eksamensløsningen før den faktiske eksamenen.

Eksamensinformasjon fra UiO

Veiledninger til digital eksamen

Spørsmål om eksamen?

Publisert 27. mars 2020 15:21 - Sist endret 25. mai 2022 15:17