English version of this page

Eksamensavvikling ved MN-fakultetet 2021

De samme regler gjelder på eksamen som ellers i samfunnet: Er du syk / har symptomer på Covid-19, skal du holde deg hjemme. Bruk egenmeldingsordningen hvis du er syk på eksamen.

Oppdatert 27. mai 2021

Brukerstøtte under eksamen

Eksamensavvikling våren 2021

Eksamensavvikling

 • Du finner eksamensform og -tidspunkt for ditt emne under "Eksamen: tid og sted" på semestersiden. Beskjeder under eksamen blir gitt på semestersiden eller i Canvas, avhengig av emnet.
 • For eksamener med innlevering av digital håndtegning/filopplasting er det 30 minutter ekstratid. Denne tilleggstiden vil være inkludert i eksamensvarigheten som er oppgitt på semestersiden. NB: Denne halvtimen skal brukes til å sørge for at alle filer er lastet opp, ikke til faglig arbeid.
 • Om du skal levere din eksamen i form av én PDF-fil, må du lese UiOs veiledning for filopplasting i Inspera.
 • Merk at det blir gjort plagiatsjekk av alle innleverte hjemmeeksamener. Du blir oppfordret til å sette deg inn i UiOs regler om fusk.
 • Les UiOs retningslinjer for hvordan du bruker kilder på riktig måte
 • Trekkfrist finner du under "Eksamen: tid og sted" på semestersiden i emnet ditt. Trekk etter fristen vil gjelde som et eksamensforsøk. Hvis du ikke får trukket deg innen fristen av årsaker knyttet til koronasituasjonen, kan du levere egenmelding. Se punkt om egenmelding.

Syk på eksamen

 • Egenmelding: Hvis du er syk på eksamen, kan du sende inn egenmelding uten å legge ved dokumentasjon. Det er ikke anledning til å åpne eksamen i Inspera om du allerede har sendt egenmelding. Om du skulle bli syk i løpet av hjemmeeksamen, må du trekke deg i Inspera og så sende egenmelding. Se retningslinjer og finn egenmeldingskjema.Ordningen med egenmelding er forlenget til 1. september 2021.
 • Utsatt innleveringsfrist: Hvis du blir syk under en hjemmeeksamen eller prosjektoppgave som går over flere dager, kan du søke om utsatt innleveringsfrist. Dette gjør du ved hjelp av egenmeldingskjemaet. Ved hjemmeeksamen som varer 24 timer eller mindre, er det ikke mulig å søke om utsatt frist hvis du blir syk under eksamen.
 • Utsatt eksamen: På MN tilbyr vi utsatt eksamen i alle emner, bortsett fra AST1010,  ENT1000 og IN1150. Du må være registrert med gyldig fravær for å ha rett på utsatt eksamen. Dette gjør du ved hjelp av egenmeldingsskjemaet. Les mer om utsatt eksamen.

Sensur

Innlevering av masteroppgaven

 • Ordningen med egenmelding gjelder også for innlevering av masteroppgaver. Se retningslinjer for innlevering av masteroppgave ved MN våren 2021.
 • Presentasjon av masteroppgave gjennomføres i utgangspunktet digitalt også våren 2021.

Ta eksamen på nytt

 • Noen emner ved MN tilbyr ny eksamen for studenter som trekker seg eller stryker på ordinær eksamen. Dette er et tilbud som kommer i tillegg til utsatt eksamen.
 • Se emnebeskrivelsen for mer informasjon og om emnet du er meldt til tilbyr ny eksamen.
 • Les mer om ny eksamen.

Prøveeksamen

 • MN-fakultetet anbefaler at emneansvarlig gjennomfører prøveeksamen når eksamensformen på et emne endres. En prøveeksamen vil gjøre studentene bedre forberedt på eksamensformatet og eksamensløsningen før den faktiske eksamenen.

Retningslinjene beskrevet på denne siden gjaldt også høsten 2020.

Tok du eksamen våren 2020? Les om hvordan bestått / ikke bestått våren 2020 påvirker ny eksamen og masteropptak.

Eksamensavvikling høsten 2021

Ved MN-fakultetet er eksamener uten fysisk oppmøte hovedregelen høsten 2021. Av faglige grunner vil noen emner avholdes med skriftlig skoleeksamen så fremt smittesituasjonen tillater dette.

Veiledninger til digital eksamen

Spørsmål om eksamen?

Koronainfo for studenter ved MN-fakultetet

Publisert 27. mars 2020 15:21 - Sist endret 27. mai 2021 14:56