HMS
English version of this page

Informasjon om koronaviruset (COVID-19)

Informasjon til studenter

Få informasjon om digital undervisning, hjelp og veiledninger, informasjon om eksamen, fravær, utveksling, obligatoriske aktiviteter, og mye mer.

Informasjon om begrenset tilgang til fakultetets bygninger

Retningslinjer for begrenset tilgang til bygninger ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Informasjon til alle studenter og ansatte ved Universitetet i Oslo

Oppdatert informasjon om koronaviruset ved UiO.

Digital disputas

Fakultetet tilbyr digitale løsninger for disputaser. Se hvordan du forbereder deg til og gjennomfører en digital disputas.

Forskningsstøtte

Råd i forbindelse med korona og gjennomføring av eksternt finansierte prosjekter, for forskere, forskningsledere og forskningsadministratorer.