English version of this page

Innlevering av masteroppgave ved MN vår 2021

 • Ordinær innleveringsfrist gjelder for alle MN-studenter. Se fristen som gjelder for deg i StudentWeb.
 • Ordningen med egenmelding som godkjent dokumentasjon på fravær fra eksamen er forlenget til 1. oktober 2021. 
 • Hvis du ikke får levert masteroppgaven din på grunn av sykdom eller annen gyldig grunn, kan du levere MN sitt egenmeldingsskjema for utsatt innlevering av masteroppgaven.

Lever egenmeldingsskjema

Muntlig eksamen 

MN-fakultetet legger opp til at alle kandidater som leverer masteroppgaven våren 2021, skal gjennomføre muntlig eksaminasjon etter å ha levert inn masteroppgaven. Du får ytterligere informasjon om dette fra ditt institutt. 

Karakterskalaen på masteroppgaver våren 2021 er som normalt, fra A til F.

Retningslinjene som gjaldt i 2020

Høsten 2020

Retningslinjene for høsten 2020 var de samme som for våren 2021.

Våren 2020

 • Ordinær innleveringsfrist gjelder for alle MN-studenter. Se fristen som gjelder for deg i StudentWeb.
 • Universitetet i Oslo har innført egenmelding som godkjent dokumentasjon på fravær fra alle eksamener våren 2020.
 • Før 15. april var det mulig å melde om utsettelse til 15. juni. Denne fristen har gått ut, men hvis du ikke får levert på grunn av sykdom eller annen gyldig grunn, kan du levere MN sitt egenmeldingsskjema for utsatt innlevering av masteroppgaven.

Ordningen gjelder frem til 1. september.

Se tidligere ordning om å melde utsatt innleveringsfrist

 • Hvis du ikke får levert til ordinær frist på grunn av korona-situasjonen, kan du melde om utsettelse.
 • Alle meldinger om utsettelse vil bli godkjent.
 • Utsatt innleveringsfrist er 15. juni. Dette gjelder også for kandidater med kort oppgave.
 • Fristen for å melde om utsettelse er 15. april. Hvis du ikke melder om utsettelse, gjelder ordinær innleveringsfrist.
 • Merk at hvis du velger utsatt innleveringsfrist, vil dette påvirke tidspunktet for masterhøring. Du får i så fall mer informasjon fra instituttet om dette.

Muntlig eksamen våren 2020

MN-fakultetet legger opp til at alle kandidater som leverer masteroppgaven våren 2020 skal gjennomføre muntlig eksaminasjon etter å ha levert inn masteroppgaven. Du får ytterligere informasjon om dette fra ditt institutt.

Karakterskalaen på masteroppgaver våren 2020 er som normalt, fra A-F.

 

LES OGSÅ: Oppdatert informasjon for MN-studenter om korona-situasjonen

Publisert 20. mars 2020 16:05 - Sist endret 10. aug. 2021 13:15