English version of this page

Hvem kontakter jeg på instituttet for å hente eiendelene mine?

Er du student og trenger å hente tingene dine fra instituttet du studerer ved nå som campus er stengt? Da må du kontakte instituttet ditt og gjøre en avtale for dette. Se kontaktinfo ved ditt institutt her:

Realfagsbiblioteket (UB) – Vilhelm Bjerknes hus

  • Live Rasmussen: tlf. 90 06 61 38 (send sms for å avtale tid) 

Institutt for informatikk (IFI) – Ole-Johan Dahls hus

  • Resepsjonen: tlf. 22852410 (tilgjengelig mandag-fredag kl. 10-14) / ifiadm@ifi.uio.no

Matematisk institutt (MATH) – Niels Henrik Abels hus

Farmasøytisk institutt (Farmasi) – Farmasibygget

  • Resepsjonen: tlf. 22 85 65 85 (tilgjengelig mandag-onsdag kl. 9-14.30)
  • Masterstudenter ved Farmasøytisk institutt som holder til i andre bygg bes kontakte sin veileder ved behov for tilgang

Institutt for teknologisystemer (ITS) – Kjeller

Institutt for biovitenskap (IBV) – Kristine Bonnevies hus

Institutt for teoretisk astrofysikk (ASTRO) – Svein Rosselands hus

  • Kontorsjef Kristine Aall S. Knudsen: tlf 900 48 158 (tilgjengelig i arbeidstiden mandag-onsdag) 

  • Instituttleder Per Barth Lilje: tlf 918 69 472 (tilgjengelig i arbeidstiden mandag-onsdag)

Fysisk institutt (FYSIKK) – Fysikkbygningen

  • Fysikkbygget: ekspedisjonen: tlf 22 85 64 28 (tilgjengelig kl. 9-15)
  • Masterstudenter ved Fysisk institutt som holder til i andre bygg bes kontakte sin seksjonsleder ved behov for tilgang

Institutt for geofag (GEO) – Geologibygningen 

Kjemisk institutt (KJEMI) – Kjemibygget

Publisert 23. jan. 2021 17:59 - Sist endra 2. feb. 2021 15:00