English version of this page

Kontrollsamtale

Merk at du etter hjemmeeksamen kan bli trukket ut til en "kontrollsamtale". Meningen med en slik kontrollsamtale er å gi faglærer en mulighet til å sjekke om det faktisk er du som har skrevet hjemmeeksamen.

Det er tilfeldig hvilke studenter som blir trukket ut til en slik samtale. Kontrollsamtalen blir holdt etter at sensur er falt. Kontrollsamtalen kommer ikke til å påvirke karakteren du har fått, og du vil ikke bli spurt om andre ting enn det du allerede har svart på under hjemmeeksamen. Om faglærer etter samtalen mistenker at du ikke har skrevet oppgaven selv, kan instituttet opprette fuskesak.

Det er obligatorisk å møte til en slik kontrollsamtale. Om studenten etter en eventuell innkalling nekter å møte til samtale, vil dette i seg selv igangsette en fuskesak. Kontrollsamtalen vil gjennomføres digitalt ved behov. Kontrollsamtalen skal i hovedsak være avholdt senest 10 virkedager etter publisering av sensur. Her kan det være variasjon i praksis hos emnenes ulike vertsinstitutt.

Om du har spørsmål til kontrollsamtalen, kontakt MN studieinfo.

Publisert 4. nov. 2020 15:12 - Sist endra 2. des. 2020 07:20