Føring av journal

Tekst

eksempel på labjournal

 1. Bruk permanent blekk, ikke blyant. Bruk gjerne flere farger. 
 2. Bruk ikke slanguttrykk eller sjargong uten forklaring.
 3. Fjern aldri sider.
 4. Fjern aldri data eller tekst i protokollen. Sett en strek over avsnittet, og før på initialene dine. Korreksjoner beskrives i nærheten av rettelsen.
 5. Side A0000-1 er ment for spesifikk informasjon, regler eller retningslinjer fra instituttet eller prosjektet.
 6. Side A0000-4 – 8 er for innholdsfortegnelse til eksperimenter. Innholdsfortegnelse skal inneholde sidetall, tittel og dato.
 7. Alle eksperimenter bør ha en tittel (navn), dato, metode(r), resultater, og konklusjon. Helst bør det være en kort beskrivelse av formålet med eksperimentet. Signer og dater hver side.
 8. Navngi alle figurer og før beregninger med benevninger.
 9. Løse ark skal festes, signeres og dateres. Signer slik at signaturen dekker både journalside og det innlimte objekt.
 10. Prøver som anvendes må dateres og merkes/nummeres slik at de er identifiserbare. Data skal alltid referere utvetydig til materiale/prøve.
 11. Metoden beskrives nøyaktig. Inkluder relevante miljøfaktorer utstyr, materiale osv. Er en SOP (Standard Operating Procedure) tilgjengelig kan man enkelt vise til denne med SOP-nummer og revisjonsnummer. Hvis ikke må en fullstendig metodebeskrivelse inkluderes. Beskriv alle avvik fra skriftlig prosedyre.
 12. Laboratoriejournalen skal inkludere all relevant informasjon og referanse til tilleggsinformasjon, som URL, database filer, PC filer etc.
 13. Hold journalen oppdatert. Denne skal også kunne brukes av dine samarbeidspartnere og veiledere.

Forskningsetikk

UiO har et sterkt fokus på forskningsetikk og har utarbeidet en egen tiltaksplan for å forebygge uredelighet i forskningen.