Lokalt arbeidsmiljøutval (LAMU) ved MNs fakultetsadministrasjon

Klare og kjende ansvars-, myndighets- og oppgavefordeling er ein forutsetnad for eit godt HMS-arbeid og for å overhalde HMS-krava i regelverket.

Det lokale arbeidsmiljøutvalet skal jobbe for eit godt arbeids- og læringsmiljø. Sjå sentrale HMS-sider for meir informasjon.

Representanter for perioden 2018-20 

Arbeidsgivers representanter

 

Arbeidstakers representanter 
Ingse M.W. Noremsaune Marianne Jacobsen (vara Ivar Refsland )
Julie Øybø Therese Ringvold (ny vara velges)

Observatør: Områdeleder nedre Blindern

Sekretær: Cecil B. Tidemand Grosch

Publisert 3. apr. 2008 13:08 - Sist endra 20. juni 2019 14:33