Oppnevning og sammensetning av LAMU

Lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU) jobber for MN-fakultetets arbeidsmiljø, inkludert HMS, arbeids- og læringsmiljø, og drøfter prioriteringer av bygningsmessige tiltak på arbeidsplassen.

LAMU-utvalget:

 • Funksjonstiden i utvalget er 2 år.
 • Ledervervet alternerer årlig mellom partene.
 • Verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg skal ha gjennomført grunnopplæring innen ett år etter at de har tiltrådt vervet, se prosedyre.
 • Instituttleder bestemmer hvor mange representanter utvalget skal bestå av.

LAMU-utvalget skal bestå av:

 • Tre personer fra arbeidsgiver og arbeidstaker er en god størrelse for LAMU ved de større instituttene, det skal være like mange representanter fra arbeidstaker og arbeidsgiver. For mindre enheter holder det med to personer fra hver av partene.
 • Verneombudet er fast medlem av utvalget.
 • Studentrepresentant (valgfritt oppmøte).
 • Alle representanter skal ha vara.

Arbeidsgivers representanter:

 • Arbeidsgivers representanter utpekes av instituttleder.
 • En representant fra øverste ledelse skal være medlem.

Arbeidstakers representanter:

 • Arbeidstaker representantene kan utpekes blant de ansatte dersom det ikke avholdes valg.
 • Studentrepresentanten er observatør med talerett i LAMU.

Studentrepresentant:

 • Studentrepresentanten velges normalt av Fagutvalget.
 • Studentrepresentanten innkalles med valgfritt oppmøte.

Studiesaker:

I studiesaker møter studieleder ved enheten/studiedekan på fakultetet i behandling av saker som angår læringsmiljøet med stemmerett.

 

Emneord: LAMU, HMS
Publisert 1. juli 2015 14:30