English version of this page

Ledige stillinger

Vitenskapelige stillinger

Teknisk-administrative stillinger

 • Avdelingsingeniør
  Avdeling: Kjemisk institutt
  Fakultet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 10. oktober 2021
 • Forskningsjournalist
  Avdeling: Fakultetsadministrasjonen MN
  Fakultet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 30. september 2021
 • Forskningsrådgiver
  Avdeling: Farmasøytisk institutt
  Fakultet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 12. oktober 2021
 • Head Engineer in Aquatic Biology and Toxicology
  Avdeling: Institutt for biovitenskap
  Fakultet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 30. september 2021
 • Senior Engineer
  Avdeling: Fysisk institutt
  Fakultet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 10. oktober 2021
 • Senior Engineer - DHIS2 LMIS Technical Lead
  Avdeling: Institutt for informatikk
  Fakultet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 1. oktober 2021
 • Seniorkonsulent innen forskningsadministrasjon
  Avdeling: Institutt for teknologisystemer
  Fakultet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 12. oktober 2021