Berit og Peter Wessel Zapffes fond

Stiftelsen Berit og Peter Wessel Zapffes fond lyser ut en prisoppgave annet hvert år. Prisen går til et originalt, skriftlig arbeide om menneskets forplantning, generelt og individuelt, i lys av etisk vurdering.

Årets prisvinner er Ole Martin Moen fra Universitetet i Oslo med essayet "Peter Wessel Zapffe's Anti-Natalism". Prisen vil deles ut i forbindelse med Arne Næss Symposium 19. september 2019.

Utlysning 2019

Innleveringsfristen var 15. februar 2019.

Prisen skal være et originalt arbeid, ca. 50 000 anslag inkludert mellomrom. Prisoppgaven kan skrives på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søker må være nordisk statsborger eller ha tilknytning til en nordisk institusjon.

Tidligere innsendte prisoppgaver kan sendes inn på nytt.

Prisbeløpet er på NOK 100 000.

Besvarelsene vil bli vurdert av en komite bestående av professor Inga Bostad, professor Dag O. Hessen og professor Caj Strandberg, alle fra Universitet i Oslo.

Prisutdelingen vil bli markert ved en seremoni høsten 2019. 

Søknaden sendes elektronisk til Bjørg Mikalsen
e-post: bjorg.mikalsen@mn.uio.no

For spørsmål om utlysningen, ta kontakt med Bjørg Mikalsen.

Emnet for prisoppgaven

Emnet for prisoppgaven skal ifølge Peter Wessel Zapffes ønske "centreres om menneskets forplantning, generelt og individuelt, i lys av etisk vurdering".

Primære type temaer for oppgaven:

  • Etisk vurdering av individuelle, samfunnsmessige og miljømessige aspekter ved reproduksjon og populasjonsvekst.

Andre mulige type temaer for oppgaven:

  • Etisk vurdering av reproduksjonsteknologi
  • Etisk vurdering av svangerskapet, fødsel og abort, gjerne i et kjønnsteoretisk perspektiv.

De etiske vurderingene bør trekke på en bred filosofisk argumentasjon. Emnet må gjerne belyses ut fra Zapffes perspektiv.

Om stiftelsen

Peter Wessel Zapffe er en av Norges mest betydelige filosofer. Hans doktoravhandling Om det tragiske er utgitt i flere opplag.

Han skrev også lærebøker i logikk og dramaturgi, foruten et par skuespill og utallige artikler og essays. Ellers var han en aktiv miljøverner og dyktig fjellklatrer. 

Zapffe og hans ektefelle Berit hadde ingen livsarvinger og testamenterte alt de eide til Universitetet i Oslo. Les mer om Peter Wessel Zapffe i Store norske leksikon

Universitetet i Oslo vedtok i 2010 å opprette stiftelsen Berit og Peter Wessel Zapffes fond, med Unifor som forvalter av stiftelsen. I 2014 var avkastningen blitt så stor at en pris for første gang kunne utlyses.

Publisert 27. juni 2014 12:18 - Sist endra 23. aug. 2019 13:35