FRONTs styringsgruppe

Styringsgruppen til FRONT består av følgende personer:

Prosjektleder

portrettbilde

Solveig Kristensen
studiedekan

Deltakere i styringsgruppen

portrettHelene Aarseth,
senterleder STK

portrettKnut Liestøl,
instituttleder IFI