Arrangementer

Tidligere

illustrasjon
Tid og sted: 9. nov. 2018 10:0016:00, Georg Sverdrups hus

Forskningsprosjektet Female Researchers On Track (FRONT) skal skape likestilling og kjønnsbalanse i akademia. Etter tre år oppsummer vi forskningsfunn, med innlegg fra blant annet Hanne Bjurstrøm, Åse Gornitzka, Dag O. Hessen, Anna Wahl og Knut Liestøl.  

Tid og sted: 23. sep. 2016 13:0015:00, Bikuben, Kristine Bonnevies hus

Velkommen til seminar om grunnleggende innføring i kjønnsforskning med Michael Kimmel, professor i sosiologi og kjønnsforskning ved Stony Brook University og professor 2 på Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo.

Tid og sted: 20. juni 2016 12:0016:00, Bikuben

Velkommen til det første av MN-fakultetets tre seminarer for ph.d.-veiledere.