FRONTs styringsgruppe

Styringsgruppen til FRONT består av følgende personer:

Prosjektleder

portrettbilde

Solveig Kristensen
studiedekan

Administrativ leder

portrettbilde

Mona Bratlie
assisterende fakultetsdirektør MN

Deltakere i styringsgruppen

portrettAnne-Jorunn Berg,
senterleder STK

portrettKnut Liestøl,
instituttleder IFI