English version of this page

Kommunikasjon (KOMM)

Postadresse Postboks 1032 Blindern, 0315 Oslo
Besøksadresse Sem Sælands vei 24
Fysikkbygningen
0371 Oslo
Telefon +47 22855200
Stadkode 150029