Kommunikasjonsseksjonen

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 1032 Blindern, 0315 Oslo Besøksadresse Sem Sælands vei 24 Fysikkbygning øst 0371 Oslo

Enhetskoder

Koststed 15003100 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 150017 Vortex, FS m.m.