Prosjektgruppen for InterAct

Knut Martin Mørken - prosjektleder

Hanne Sølna - prosjektkoordinator

Solveig Kristensen - studiedekan

Ragnhild Kobro Runde - utdanningsleder IFI

Andreas Tandberg - sekretær

 

Publisert 17. des. 2015 11:26 - Sist endra 12. mars 2019 08:29