Medlemmer i fakultetsstyret

Sitter i perioden 1. januar 2021 - 31. desember 2024. Studentrepresentanter og representant for midlertidig vitenskapelig ansatte velges hvert år.

Leder

Portrettbilde av Solveig KristensenSolveig Kristensen 
Dekan

Nestleder

Portrettbilde av Bjørn JamtveitBjørn Jamtveit
Prodekan for forskning

 

 

Portrettbilde av Knut MørkenKnut Mørken
Visedekan for utdanning

Styremedlem valgt av vitenskapelig tilsatte

Portettbilde av mannPetter Nielsen
Førsteamanuensis, Institutt for informatikk

Vara: Anders Malthe-Sørenssen og Anne Krag Brysting

 

Styremedlem valgt av midlertidig vitenskapelig tilsatte

Portrettbilde av kvinneVerena Mertes
Ph.d.-kandidat, Farmasøytisk institutt

Vara: Thea Josefine Ellevold og Eilif Sommer Øyre

Styremedlem valgt av teknisk/administrativt tilsatte

portrettbilde av kvinneElse Marie Lingaas
Seniorrådigver, fakultetsadministrasjonen

Vara: Elina Melteig og Nina Mino Thorud

Eksterne styremedlemmer

  • Gunn Mangerud, Universitetet i Bergen
  • Erlend B. Smeland, Oslo Universitetssykehus

Studentrepresentanter

  • Sara Mediå        
    Vara: Anne Lise Doan
  • Erlend Tiberg North     
    Vara: Johan Emil Larsson