Medlemmer i fakultetsstyret

Sitter i perioden 1. januar 2017 - 31. desember 2020. Studentrepresentanter og representant for midlertidig vitenskapelig ansatte velges hvert år.

Leder

portrettbilde

Morten Dæhlen 
dekan

Nestleder

portrettbilde

Solveig Kristensen 
prodekan for forskning

portrettbilde

Knut Mørken
visedekan for utdanning


Styremedlem valgt av vitenskapelig tilsatte

portrettbildeAnders Malthe-Sørenssen 
Fysisk institutt

Vara: Susanne Viefers, Fysisk institutt 

Styremedlem valgt av midlertidig vitenskapelig tilsatte

Nils-Jørgen Knudsen Dal
Institutt for biovitenskap

1. vara: Luca Eva Gazdag
2. vara: Kristian Breivik Kvamme

Styremedlem valgt av teknisk/administrativt tilsatte

portrettbildeMari Helén Varøy
Institutt for informatikk

1. vara: senioringeniør Espen Trondsen, Fysisk institutt
2. vara: overingeniør Tove Larsen, Farmasøytisk institutt

Eksterne styremedlemmer

Instituttleder Gunn Mangerud, Institutt for geovitenskap, Universitet i Bergen

Direktør Erlend B. Smeland,
Oslo Universitetssykehus

 

Styremedlemmer valgt av studentene

Sigurd Fladby
Sara Mediå

Vara:
Fabrice Alain Ndayishmiye