Medlemmer i fakultetsstyret

Sitter i perioden 1. januar 2017 - 31. desember 2020. Studentrepresentanter og representant for midlertidig vitenskapelig ansatte velges hvert år.

Leder

portrettbilde

Morten Dæhlen 
dekan

Nestleder

portrettbilde

Solveig Kristensen 
prodekan for forskning

portrettbilde

Knut Mørken
visedekan for utdanning


Styremedlem valgt av vitenskapelig tilsatte

portrettbildeAnders Malthe-Sørenssen 
Fysisk institutt

1. vara: Einar Uggerud, Kjemisk institutt
2. vara: Susanne Viefers, Fysisk institutt 

Styremedlem valgt av midlertidig vitenskapelig tilsatte

portrettbildeHong Li
Institutt for geofag

1. vara: Kristian Breivik Kvamme, Kjemisk institutt
2. vara: Ole Kristian Tørresen, Institutt for biovitenskap

Styremedlem valgt av teknisk/administrativt tilsatte

portrettbildeMari Helén Varøy
Institutt for informatikk

1. vara: senioringeniør Espen Trondsen, Fysisk institutt
2. vara: overingeniør Tove Larsen, Farmasøytisk institutt

Eksterne styremedlemmer

Instituttleder Gunn Mangerud, Institutt for geovitenskap, Universitet i Bergen

Direktør Erlend B. Smeland,
Oslo Universitetssykehus

 

Styremedlemmer valgt av studentene

Anna Vårheim
Hans Didrik Birkeland Kruse

Vara:
Mari Stramrud
Sverre Liland Hartveit