Doktorgrad og veien videre

Hva vet vi om arbeidslivets behov for kompetanse på ph.d.-nivå?

Hvordan kan vi gjøre kandidatenes kompetanse kjent i arbeidslivet?

Hvordan sikrer vi sosial og faglig integrering av ph.d.-kandidater i fagmiljøer?

Hvordan kan vi forberede kandidatene våre til livet etter ph.d.-utdanning?

PROGRAM

8:30-9:00  Morgenkaffe med noe å bite i

Del I: Karriere etter avlagt doktorgrad

9:00-9:25   Velkommen. UiOs prosjekt om karrierepolitikk for vitenskapelig personale – Finn-Eirik Johansen (forskningsdekan)

9:25-9:45   Underdal-gruppe «Stillingsstruktur i universiteter og høyskoler» – Morten Dæhlen (dekan)

9:45-10:10 Kaffepause

10:10-10:30  Doktorgrad som konkurransefortrinn - Are Turmo, kompetansedirektør (NHO)

10:30-10:50  Doktorander lærer seg mye (utover forskningen) som trengs i arbeidslivet – Jørgen Kjoshagen Trømborg (McKinsey & Company)

10:50-11:10  Kaffepause

11:10-11:40  Paneldiskusjon

11:40-12:40  Lunsj

Del II: Oppfølging av kandidater og karriereveiledning

12:40-13:00  Postdoc-program og fakultetets tiltak innen karriereveiledning og karriereutvikling – Signe Riemer-Sørensen (ITA)

13:00-13:20  Veiledning rettet mot kandidatenes kompetanseutvikling og karriereplanlegging – Petter Nielsen (IFI)

13:20-13:40  Administrativ oppfølging og karrieretiltak på instituttene

Thinkcarreer - Biljana Dragisic (MI) og Welcoming new PhD candidates - Anna Virginia Black Mazzarella (IBV) 

13:40-14:00  Hvordan oppleves oppfølging og karriereveiledning fra kandidatenes ståsted? – Marianne Etzelmüller Bathen (FI) og Martin Helsø (MI), kandidatrepresentanter i programrådet

14.00-14.30  Paneldiskusjon

14:30-15:30  Gruppearbeid med kaffepause mens man jobber

15:30-15:50  Innlegg fra arbeidsgrupper

15:50-16:00  Oppsummering og avslutning – Finn-Eirik Johansen

Publisert 14. mai 2018 13:03 - Sist endra 31. aug. 2021 12:23