Forskerutdanningen under lupen: Opplæringsdel

Tidlegare

Tid og stad: 26. apr. 2019 09:0013:10, Informatikksalen (rom 5462), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalleen 23B

Ph.d.-utdanningen er den siste systematiske opplæringen ved universitetet. Tradisjonelt har den vært betraktet som en forberedelse til en akademisk karriere, men status er at ned mot 5 % av kandidatene ender i en akademisk stilling. Hvilke konsekvenser bør det ha for forskerutdanningen? MN-fakultetet ønsker å adressere dette og tilhørende spørsmål, og vi begynner med et seminar om opplæringsdelen.