Forskerutdanningen under lupen: Opplæringsdel

Ph.d.-utdanningen er den siste systematiske opplæringen ved universitetet. Tradisjonelt har den vært betraktet som en forberedelse til en akademisk karriere, men status er at ned mot 5 % av kandidatene ender i en akademisk stilling. Hvilke konsekvenser bør det ha for forskerutdanningen? MN-fakultetet ønsker å adressere dette og tilhørende spørsmål, og vi begynner med et seminar om opplæringsdelen.

PROGRAM

09:00-09:10 Velkommen og intro-, v/Solveig Kristensen

09:10-10:20 Kunnskapsutvikling og kunnskapskrav, v/Knut Mørken og Christian Jørgensen (UiB)

Presentasjon, Knut Mørken

Presentasjon, Christian Jørgensen

10:20-11:00 Gruppearbeid med kaffepause: emneutvikling

11:00-11:45 Emneutvikling: generisk kompetanse, v/Knut Mørken

11:45-12:30 Kloning og heiseemner, v/Knut Mørken og Petter Nielsen

Kloning og opplæringsdelen, Petter Nielsen

12:30-12:40 Veien videre og takk for i dag, v/Solveig Kristensen

12:40-13:10 Lunsj

 

Påmeldingsfrist - tirsdag 23. april kl.10:00.

Påmeldingsskjema

Publisert 9. apr. 2019 11:21 - Sist endra 2. mai 2019 16:41