Forskerutdanningen under lupen: Mottak, integrering og sosialisering av nye ph.d.-kandidater

MN-fakultetet vil sette fokus på mottak, integrering og sosialisering av nye ph.d.-kandidater i fakultetets arbeids- og studiemiljøer med det formål å fremme kandidatenes psykososiale helse, forbedre progresjonen i ph.d.-studiene og redusere frafall.


 


 

PROGRAM

DAG 1

09:30  Avreise fra Blindern

10:00  Kaffe

10:20  Velkommen og intro  Bjørn Jamtveit

10:30  Bli kjent med hverandre. Diversity Icebreaker  Linda Therese Sørensen Westgaard og Ilan Dehli Villanger

11:30  Lunsj

12:30  Egenevaluering av fakultetets ph.d.-program (med Q&A)  Steven Ray Wilson

13:30  Pause

13:50  Gruppearbeid med programevalueringen (fokusområder, tiltak, best practice) med spisepause underveis ca. kl. 14:50

- mottak og oppfølging av interne kandidater (leder Kine Lundhagen Hesselroth)
- mottak og oppfølging av eksterne kandidater, samarbeid med eksterne partnere (leder Bjørn Jamtveit)
- veiledning og veilederopplæring (leder Petter Nielsen)


16:00  Presentasjon av gruppearbeid

17:00  Fritid

18:00  Middag

 

DAG 2

Fra 07:00 Frokost

09:00  Mottak, integrering og sosialisering av ph.d.-kandidater (med Q&A)
           Trygve Helgaker (Hylleraas centre for Quantum Molecular Sciences)

09:30  Hvordan oppleves mottak, integrering og sosialisering fra kandidatenes
           ståsted? 
(med Q&A) Julie Johanne Uv (IFI/Simula) og Øystein Håvard Færder
           (ITA)

10:00  Pause

10:20  Hvordan tenke helsefremmende for ph.d.-er? (med Q&A)
         
  Egil Nygaard (Psykologisk institutt)

10:50  Erfaringer fra ForVei-samtaler (med Q&A) 
           Linda Therese Sørensen Westgaard og Ilan Dehli Villanger

11:10  Hvordan tar du det videre på ditt institutt? Skriftlig tilbakemelding.
           Gruppediskusjon med pause underveis

12:30 Lunsj

13:30  Programrådets rolle, ansvarsfordeling og samspill mellom institutt og
           fakultet. Hvordan sørger vi for et godt samspill? Hva som må gjøres for at
           programrådsmøter skal være effektive, meningsfulle og engasjerende?
           Innspill til prioriteringsområder og utvikling av forskerutdanning fremover
           
Gruppediskusjon med spisepause underveis ca. 14:30. Skriftlig tilbakemelding.
           
OppsummeringBjørn Jamtveit

15:20  Oppsummering av seminaret,  Bjørn Jamtveit

15:30  Avreise fra hotellet

Publisert 4. mars 2020 09:37 - Sist endra 22. nov. 2021 08:44