Tilsettingsutvalg

Tilsettingsutvalget (TU) behandler saker som gjelder kunngjøring av og tilsetting i hoved- og bistilling som professor, førsteamanuensis og forskere, samt opprykk til professor. TU innstiller til universitetsstyrets tilsettingsutvalg i saker som gjelder kunngjøring og tilsetting av professor for faglig ledelse og i saker som gjelder tilsetting i professorat uten utlysning (kallelse).

Medlemmer

  Medlem/representant Varamedlem/-representant
Leder Morten Dæhlen Solveig Kristensen
Vitenskapelig tilsatte

Arne Huseby
Anne Krag Brysting

 

 Anders Malthe-Sørenssen

Teknisk/adm. tilsatte

Tove Larsen

 Espen Trondsen

Studentrepresentant

Oskar Iveland

 

Møteplan høst 2020

Sted: Backspace (V245), Fysikkbygningen 2. etg.
Tid: kl. 10.00 (hvis ikke annet er nevnt i innkallingen)

Møtedato                       Frist innlevering

Onsdag 26. august

Onsdag 12. august

Onsdag  9. september

Onsdag 26. august

Onsdag 30. september

Onsdag 16. september

Onsdag 14. oktober, kl. 09.00

Onsdag 30. september

Onsdag 28. oktober

Onsdag 14. oktober

Onsdag 11. november

Onsdag 28. oktober

Onsdag 25. november

Onsdag 11. november

Onsdag 16. desember

Onsdag   2. desember

 
Hvis det blir nødvendig å omberamme, innkalle til ekstraordinære møter, eller eventuelt å sløyfe møter, vil dette bli meddelt senest én uke i forveien Saker som skal behandles på de ordinære møter må være personalseksjonen i hende senest onsdag to uker før møtet skal finne sted.

Saker som sendes inn for sent vil bli utsatt til et senere møte, med mindre det foreligger spesielle omstendigheter.

Ved forfall gir den enkelte selv beskjed til sitt varamedlem!

Publisert 6. juli 2016 10:51 - Sist endra 25. juni 2020 08:43